Tỉnh tâm đầu năm học mới 2020-2021

108 lượt xem Hoạt Động
290820 img 9

“SỐNG TRONG CHÚA, VUI TRONG ĐỜI”, đây là chủ đề giảng tỉnh tâm hai ngày cho năm học mới, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Trần Hoàng Quân với 3 bài chia sẽ rất hay về ơn gọi.
1. Trong Chúa – con tìm về.
“Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Ðấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh.” (1 Pr 1,15 – 16)
2. Trong Chúa – con trở nên chính con.
“Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, thì anh em hãy kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô, đang ngự bên hữu Thiên Chúa.” (Cl 3,1)
3. Trong Chúa – con vui đời theo Chúa.
“Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.” (Ep 4,23-24).