Ơn Gọi

Kính gởi: Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý phụ huynh và các bạn trẻ
Dòng Linh Mục Thánh Tâm Việt Nam (SCJ) trân trọng thông báo đến Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý phụ huynh và các bạn trẻ về việc tuyển sinh ơn gọi năm 2021. Để đón nhận những ơn gọi mới năm 2021, ban tuyển sinh Dòng sẽ tổ chức chiêu sinh khoá mới để chuẩn bị cho năm học mới.

Nhấn vào đây để tải nội dung chi tiết.

Tin Tức

Dòng Linh Mục Thánh Tâm. Miền Dòng Việt Nam