Ơn Gọi

Tuyển sinh Ơn gọi năm 2022

Kính gởi: Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý phụ huynh và các bạn trẻ

Dòng Linh Mục Thánh Tâm Việt Nam (SCJ) trân trọng thông báo đến Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý phụ huynh và các bạn trẻ về việc tuyển sinh ơn gọi năm 2022. Để đón nhận những ơn gọi mới năm 2022, ban tuyển sinh Dòng sẽ tổ chức chiêu sinh khoá mới để chuẩn bị cho năm học mới.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Điều kiện và hồ sơ tuyển sinh

 Tải phiếu đăng ký doc

 Tải phiếu đăng ký PDF