Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

Ý cầu nguyện tháng 05/2023
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.”


Thông báo 

Đấng sáng lập
Kinh Phụng vụ tiếng việt
Kinh Phụng vu tiếng anh

Liên kết của hội dòng quốc tế

https://www.dehoniani.org

https://dehoniansusa.org

https://scjphil.org