Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

DSC03862
Ý cầu nguyện tháng 07/2024
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Cầu cho việc chăm sóc mục vụ bệnh nhân

“Chúng ta hãy cầu nguyện để Bí tích Xức dầu Bệnh nhân mang lại cho những người lãnh nhận và cho những người thân yêu của họ, sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người.


Thông báo

Đấng sáng lập
linhmucthanhtamvn2
linhmucthanhtamvn1
httg
Kinh Phụng vụ tiếng việt
Kinh Phụng vu tiếng anh

Liên kết của hội dòng quốc tế

https://www.dehoniani.org

https://dehoniansusa.org

https://scjphil.org