Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

Ý cầu nguyện tháng 02/2023
Ý cầu nguyện:

cầu nguyện cho các giáo xứ

“Luôn đặt sự hiệp thông – hiệp thông giữa con người, hiệp thông trong giáo hội – ở trung tâm, để nơi đây có thể ngày càng trở thành cộng đoàn đức tin, tình huynh đệ và chào đón những ai khốn khó nhất”


 

Đấng sáng lập
Kinh Phụng vụ tiếng việt
Kinh Phụng vu tiếng anh

Liên kết của hội dòng quốc tế

https://www.dehoniani.org

https://dehoniansusa.org

https://scjphil.org