Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

DSC03862
Ý cầu nguyện tháng 05/2024
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Cầu nguyện cho việc đào luyện các tu sĩ và chủng sinh

“Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và chủng sinh triển nở trong hành trình ơn gọi của mình qua việc đào luyện các khía cạnh nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.


Thông báo

Đấng sáng lập
linhmucthanhtamvn2
linhmucthanhtamvn1
httg
Kinh Phụng vụ tiếng việt
Kinh Phụng vu tiếng anh

Liên kết của hội dòng quốc tế

https://www.dehoniani.org

https://dehoniansusa.org

https://scjphil.org