Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

DSC03862
Ý cầu nguyện tháng 09/2023
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Cầu cho những người đang sống bên lề

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ..”


Thông báo

Đấng sáng lập
linhmucthanhtamvn2
linhmucthanhtamvn1
httg
Kinh Phụng vụ tiếng việt
Kinh Phụng vu tiếng anh

Liên kết của hội dòng quốc tế

https://www.dehoniani.org

https://dehoniansusa.org

https://scjphil.org