Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

Ý cầu nguyện tháng 03/2023
Ý cầu nguyện:

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.”


Thông báo 

Đấng sáng lập
Kinh Phụng vụ tiếng việt
Kinh Phụng vu tiếng anh

Liên kết của hội dòng quốc tế

https://www.dehoniani.org

https://dehoniansusa.org

https://scjphil.org