Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

DSC03862
Ý cầu nguyện tháng 04/2024
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Cầu cho vài trò của phụ nữ

Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới.


Thông báo

Đấng sáng lập
linhmucthanhtamvn2
linhmucthanhtamvn1
httg
Kinh Phụng vụ tiếng việt
Kinh Phụng vu tiếng anh

Liên kết của hội dòng quốc tế

https://www.dehoniani.org

https://dehoniansusa.org

https://scjphil.org