Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

Ý cầu nguyện tháng 12/2022
Ý cầu nguyện:

Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em đau khổ, trẻ em sống ngoài đường phố, trẻ em là nạn nhân của chiến tranh, trẻ em mồ côi, để các em được giáo dục và tìm thấy tình thương nơi mái ấm gia đình


Ý chung:

Cầu cho tất cả những ai đang sống trong cảnh sợ hãi, bất bình an luôn sống trong bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

Thông báo

Đấng sáng lập
Kinh Phụng vụ tiếng việt
Kinh Phụng vu tiếng anh

Liên kết của hội dòng quốc tế

https://www.dehoniani.org

https://dehoniansusa.org

https://scjphil.org