Tỉnh dòng Philippines có các Tân Phó Tế – Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

linhmucthanhtamn 1

Vào ngày 20 tháng 02 năm 2024, Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Philippines đã hân hoan cử hành Thánh Lễ Truyền Chức Phó tế cho 4 tu sĩ có tên sau đây:

1.Tu sĩ Giovanni Bautista, SCJ

2.Tu sĩ Carl Ryan Opeña, SCJ

3.Tu sĩ Rackie Roxas, SCJ

4.Tu sĩ Zambrano July, SCJ

Thánh lễ được tổ chức tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Augustine ở Thành phố Cagayan de Oro, Philippines, vào lúc 2:30 chiều, do Đức Tổng Giám mục Jose A. Cabantan, D.D., của Cagayan de Oro chủ sự. Cùng với sự hiện diện của Đức Cha có Đức Tổng Giám mục Most Rev. Antonio J. Ledesma, SJ. D.D., và sự hiện của Quý cha trong Dòng, Quý Cha trong và ngoài giáo phận và quý cộng đoàn xa gần.

Thánh lễ được diễn ra hết sức trang nghiêm và sốt sắng! Xin Cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho các Tân Phó tế và ơn gọi của nhà Dòng chúng con!

Một số hình ảnh trong Thánh lễ Truyền chức Phó tế

linhmucthanhtamn 1 linhmucthanhtamn 1  linhmucthanhtamn 2 linhmucthanhtamn 2 linhmucthanhtamn 3 linhmucthanhtamn 3 linhmucthanhtamn 4 linhmucthanhtamn 4 linhmucthanhtamn 5  linhmucthanhtamn 6 linhmucthanhtamn 6 linhmucthanhtamn 7 linhmucthanhtamn 7 linhmucthanhtamn 8 linhmucthanhtamn 8 linhmucthanhtamn 9 linhmucthanhtamn 10 linhmucthanhtamn 11 linhmucthanhtamn 12 linhmucthanhtamn 13 linhmucthanhtamn 14 linhmucthanhtamn 15 linhmucthanhtamn 16 linhmucthanhtamn 17 linhmucthanhtamn 18 linhmucthanhtamn 19 linhmucthanhtamn 20 linhmucthanhtamn 21 linhmucthanhtamn 22 linhmucthanhtamn 23 linhmucthanhtamn 24 linhmucthanhtamn 25 linhmucthanhtamn 26 linhmucthanhtamn 27