Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2023: Thứ sáu đầu tháng

thu sau ngay 06 thang 1

 

Bài đọc1 Jn 3:22-4:6; Mt 4:12-17, 23-25.

1/ Bài đọc I22 Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho,
bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người.
23 Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.
1 Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin,
nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không,
vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.
2 Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa:
thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm,
thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa;
3 còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa;
đó là thần khí của tên phản Ki-tô.
Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.
4 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa,
và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó,
vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.
5 Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian;
vì thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng.
6 Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa.
Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta.
Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta.
Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra
thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm.

2/ Phúc Âm12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự thật sẽ giải thoát chúng ta

Cha ông chúng ta thường khuyên nhủ con cháu: “Sự thật mất lòng, nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát con người và làm cho con người được sống.” Vì thế, biết và sống theo sự thật sẽ sống; ngược lại, không biết và không sống theo sự thật sẽ làm cho con người phải chết.

Cuộc đời của chúng ta là những chuỗi ngày đi tìm sự thật; nhưng đây là công việc không phải dễ dàng vì chúng ta luôn phải đương đầu với sự gian dối của ba thù: ma quỉ, thế gian và xác thịt. Để có thể tìm sự thật chắc chắn, chúng ta phải tìm đến Kinh Thánh vì đó là kho tàng sự thật đến từ Thiên Chúa, được mặc khải qua các thánh ký và nhất là được dạy dỗ bởi chính Chúa Giêsu, Người Con Một của Thiên Chúa Cha, được sai xuống trần gian để truyền đạt sự thật cho con người.

Các bài đọc hôm nay củng cố niềm tin của chúng ta bằng cách nhắc lại cho chúng ta chân lý tiêu biểu này: Phải tìm sự thật qua Kinh Thánh và nhất là nơi những lời dạy dỗ của Đức Kitô. Trong bài đọc I, tác giả Thư thứ nhất của Gioan nhắc cho chúng ta sự thật nền tảng là “phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.” Trong Phúc Âm, thánh Matthews tường thuật sứ vụ của Đức Kitô khi Ngài bắt đầu hành trình rao giảng sự thật về Nước Thiên Chúa. Ngài đã chọn vùng đất của Dân Ngoại: Zebulun và Naphthali, để rao truyền sự thật cho “đoàn dân đang ngồi trong cảnh tồi tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.”

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Phải biết phân biệt sự thật khỏi sự sai trái

1.1/ Chúng ta được Thần Khí của Thiên Chúa hướng dẫn để nhận ra sự thật: Sự thay đổi của thời gian và những hoàn cảnh khác biệt làm cho con người thay đổi tư duy và quyết định; nhưng sự thật không lệ thuộc vào thời gian và hoàn cảnh. Vì thế, để biết sự thật và làm quyết định khôn ngoan, con người phải dựa trên những sự thật và nguyên lý không thay đổi. Tác giả Thư thứ nhất Gioan nhắc lại cho chúng ta biết: người Kitô hữu chúng ta luôn được Thần Khí hướng dẫn để biết và tuân giữ hai sự thật nền tảng này:

(1) Phải yêu thương hết mọi người: Mang danh là con Thiên Chúa, chúng ta được đòi hỏi để trở nên giống Thiên Chúa, Đấng đã cho mặt trời mọc lên và mưa rơi xuống trên phần đất của cả người công chính cũng như người bất lương. Mang danh là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta được đòi hỏi để yêu thương tất cả mọi người như Đức Kitô, Đấng đã chết cho cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại. Vì thế, là Kitô hữu (Christians, những người giống như Chúa Kitô), chúng ta được đòi hỏi để yêu thương tất cả mọi người: bậc thánh nhân cũng như người tội lỗi, không được loại trừ bất cứ một ai vì tất cả mọi người đều là những chi thể của một thân thể của Đức Kitô và là anh chị em của chúng ta.

(2) Phải tuân giữ các điều răn Người đã ban cho chúng ta: Giống như trong Phúc Âm của Gioan, chương 15, yêu thương Thiên Chúa được gắn liền với việc giữ các giới răn của Người. Tất cả các giới răn được tóm gọn trong hai giới răn là mến Chúa và yêu người. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta kính mến Chúa mà không yêu thương anh chị em vì yêu thương anh chị em là tiêu chuẩn đo lường tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa.

1.2/ Làm sao chúng ta biết Thần Khí của Thiên Chúa ở trong chúng ta?

Ngoài hai điều đã nói trên để chúng ta biết được Thần Khí hướng dẫn, tác giả còn cho chúng ta một tiêu chuẩn khác để nhận ra đâu là ngôn sứ thật từ những ngôn sứ giả.

(1) Ngôn sứ giả: là những người không nói những gì Thần Khí của Thiên Chúa muốn nói; nhưng nói những gì họ muốn nói và thế gian muốn nghe. “Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian; vì thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng.” Trong cộng đoàn Ephêsô của tác giả thời đó đã xuất hiện ít nhất hai giáo phái mà tác giả gọi là những kẻ Phản Kitô (Anti-Christ) theo văn hoá Hy-lạp:

– Gnosticism (Ngộ-đạo): Thuyết này chủ trương thân xác là điều xấu xa và là ngục tù giam hãm linh hồn. Để giải thoát linh hồn khỏi thân xác, con người cần có những kiến thức đặc biệt mà chỉ có một số người ưu tuyển mới biết được. Scientology của nghệ sĩ Tom Cruise là một hình thức của giáo phái này. Vì vậy, họ không tin việc Chúa Kitô lại muốn nhập thể để mang thân xác con người trong khi họ đang tìm cách để vất bỏ thân xác đó.

– Docetism (Dường-như): Mặc dù tin vào Đức Kitô nhập thể; nhưng họ tìm cách để giải thích các đau khổ của Đức Kitô theo các thức của họ: dường như chứ không thật: Khi Chúa Kitô sinh ra trong máng cỏ, Ngài không cảm thấy lạnh vì Ngài là Thiên Chúa. Khi Đức Kitô chịu đóng đinh trên Thập Giá thì không phải là chính Ngài mà là linh hồn của ông Simon, người vác đỡ Thập Giá cho Chúa, còn Đức Kitô hoán chuyển vị thế với ông Simon… Tất cả những giải thích như thế hoàn toàn trái ngược với cách thức của Giáo Hội khi tuyên bố hai bản tính không thể tách rời của Đức Kitô: bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại. Những đau khổ của Đức Kitô có giá trị cứu chuộc cho con người.

(2) Ngôn sứ thật: là những người nói những gì mà Thần Khí của Thiên Chúa muốn nói, chứ không phải nói những gì cá nhân người rao giảng muốn nói hay những gì độc giả muồn nghe. Một cách cụ thể, tác giả cho chúng ta một tiêu chuẩn để nhận ra ai là ngôn sứ thật. Đó là: “Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra Thần Khí của Thiên Chúa: Thần Khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì Thần Khí ấy bởi Thiên Chúa; còn Thần Khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.”

2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu là Đấng Kitô đến nhập thể để ở với chúng ta.

2.1/ Ngài là ánh sáng và sự thật, đến để xua tan bóng tối và sự gian tà của thế gian.

Hai biểu tượng chúng ta thấy được đề cập thường xuyên trong Mùa Giáng Sinh là ánh sáng và sự thật. Đây cũng là hai biểu tượng được thường xuyên dùng và có liên hệ mật thiết với nhau trong Sách tiên tri Isaiah và Tin Mừng theo thánh Gioan.

(1) Chúa Kitô là ánh sáng xua tan bóng tối: Khi mặt trời lặn xuống, vũ trụ trở thành một đêm đen và con người không thể đi lại nếu không có ánh sáng. Tương tự với đời sống trí tuệ của con người, nếu không có ánh sáng của Thiên Chúa hướng dẫn, con người sẽ lần bước trong đêm tối và không thể làm những quyết định khôn ngoan cho cuộc đời của mình.

(2) Chúa Kitô là sự thật cất đi sự gian tà của thế gian: Như chúng ta đã đề cập đến trong phần nhập đề, thế giới chúng ta đang ở đầy tràn những lạc thuyết của thế gian nhằm phá huỷ con người. Khi Đức Kitô đến, Ngài mặc khải cho con người biết tất cả sự thật từ Thiên Chúa; nhất là ý định cứu chuộc con người được thực hiện qua Đức Kitô. Khi con người đã biết sự thật đến từ Thiên Chúa, họ cũng nhận ra những sự gian tà đến từ thế gian và tránh được mọi nguy hiểm đến từ chúng.

Thánh Matthews đã trich dẫn Isa 9:1-2 để nói lên sự làm trọn lời ngôn sứ đã nói về những gì sẽ xảy ra cho hai vùng đất của Dân Ngoại, Zebulun và Naphthali, “Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.”

2.2/ Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của dân chúng.

(1) Chữa lành bệnh phần hồn bằng việc rao giảng Tin Mừng nước trời: Các bệnh phần hồn thì nguy hiểm hơn các bệnh về phần xác; vì thề, việc đầu tiên Chúa Giêsu làm là đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng nước trời cho dân chúng. Một khi dân chúng biết mục đích của cuộc sống là đạt tới Nước Trời, họ sẽ biết hướng cuộc đời của họ về nơi vĩnh cửu đó.

(2) Chữa lành bệnh phần xác bằng việc làm các phép lạ: Thánh sữ Matthews chỉ tường thuật vắn tắt những phép lạ Chúa Giêsu đã chữa lành: “Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.” Trong những chương kế tiếp, Ngài sẽ tường thuật cách chi tiết những phép lạ này hơn.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Sự thật sẽ giải thoát con người. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là học hỏi để biết sự thật.

– Sự thật của Thiên Chúa đã được mặc khải qua Kinh Thánh. Chúng ta không thể tìm sự thật của cuộc đời bằng chỉ dựa trên những suy tư của con người.

– Biết được sự thật của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta nhận ra những sai trái và lầm lạc của con người, để tránh phải lãnh nhận những hậu quả của chúng.

– Khi chúng ta đã biết sự thật và đường đi cho bản thân mình; lúc đó chúng ta mới có đủ khả năng để hướng dẫn người khác.

Nguồn: https://loi-nhap-the.com/ngay-6-thang-1-gs/