Thứ năm tuần 32 thường niên: Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa

Them tieu de 1

Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng nhận ra hai loại người hoàn toàn khác nhau: Những người chỉ biết sống cách hời hợt bên ngoài, đánh giá theo những tiêu chuẩn của thế gian, và chỉ biết quí trọng những kết quả tạm thời. Những người ngây thơ nhẹ dạ này dễ bị đánh lừa bởi ma quỉ và thế gian. Ngược lại, có những người luôn sống theo chiều sâu bên trong tâm hồn, đánh giá theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, và quí trọng những giá trị vĩnh cửu. Những tâm hồn khôn ngoan này không dễ bị mắc bẫy bởi thế gian và ma quỉ.

Them tieu de 1

Bài đọcWis 7:22b-8:1; Lk 17:20-25.

1/ Bài đọc I22 Quả vậy, nơi Đức Khôn Ngoan, có một thần khí tinh tường và thánh thiện,
duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên,
lanh lợi và chuộng điều lành,

23 bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh,
làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can,
kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất.

24 Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động.
Do tính thuần khiết, Đức Khôn Ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài.

25 Đức Khôn Ngoan toả ra từ quyền năng Thiên Chúa
và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn Năng, nên không thể vương một tì ố.

26 Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu,
là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Người.

27 Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự;
luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài.
Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người.

28 Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan.

29 Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú.
So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa.

30 Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước. Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi.

1 Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia,
cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Đức Khôn Ngoan, hiền thê lý tưởng.

2/ Phúc Âm20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.

21 Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này! hay “Ở kia kìa! vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.

23 Người ta sẽ bảo anh em: “Người ở kia kìa! hay “Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.

24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.

25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa

Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng nhận ra hai loại người hoàn toàn khác nhau: Những người chỉ biết sống cách hời hợt bên ngoài, đánh giá theo những tiêu chuẩn của thế gian, và chỉ biết quí trọng những kết quả tạm thời. Những người ngây thơ nhẹ dạ này dễ bị đánh lừa bởi ma quỉ và thế gian. Ngược lại, có những người luôn sống theo chiều sâu bên trong tâm hồn, đánh giá theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, và quí trọng những giá trị vĩnh cửu. Những tâm hồn khôn ngoan này không dễ bị mắc bẫy bởi thế gian và ma quỉ.

Các Bài Đọc hôm nay nêu bật sự cần thiết của Đức Khôn Ngoan để giúp con người biết sống và đánh giá trị đúng đắn của mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời. Trong Bài Đọc I, tác giả Sách Khôn Ngoan nêu lên 21 đặc tính đáng yêu chuộng của khôn ngoan. Có khôn ngoan là có mọi sự: khôn ngoan làm cho con người trở nên bạn hữu của Thiên Chúa, người khôn ngoan có thể làm mọi sự, và không ai có thể đánh lừa được họ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đề phòng các môn đệ của Ngài đừng dễ bị đánh lừa bởi những lời đồn đãi về Triều Đại của Thiên Chúa và sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai lần thứ hai; vì Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được từ bên ngoài, và như ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng các ông có thể dùng khôn ngoan nhìn sâu trong tâm hồn mình để biết Đấng Thiên Sai có hoàn toàn ngự trị trong tâm hồn mình hay chưa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan.

1.1/ Các đặc tính của Đức Khôn Ngoan: Tác giả nêu lên 21 đặc tính của Đức Khôn Ngoan. Tại sao 21? Con số 21 là hiệu quả của gia tăng cách hoàn hảo của con số 7 và con số 3 tượng trưng cho bản tính của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tác giả liệt kê các đặc tính đó như sau: “Quả vậy, nơi Đức Khôn Ngoan, có một thần khí tinh tường, thánh thiện, duy nhất, đa năng, tinh tế, mau lẹ, minh mẫn, tinh tuyền, trong sáng, thản nhiên, lanh lợi, chuộng điều lành, bất khuất, từ bi, nhân ái, cương quyết, vững vàng, điềm tĩnh, làm được mọi sự, quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất.”

Rất nhiều tác giả đã nhân cách hóa và đồng nhất Đức Khôn Ngoan với Đức Kitô, Lời của Thiên Chúa. Ba câu kế tiếp củng cố niềm tin này:

– Theo Gioan, nhờ Lời mà muôn vật được tạo thành; và không có Lời, chẳng có gì được tạo thành (Jn 1:3). Tác giả Sách Khôn Ngoan mô tả: “Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, Đức Khôn Ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài.”

– Thánh Phaolô gọi Đức Kitô là Con Chiên không tì ố của Thiên Chúa, và nhờ Máu Người đổ ra, Người rửa sạch chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi (Eph 1:4). Tác giả Sách Khôn Ngoan mô tả: “Đức Khôn Ngoan toả ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn Năng, nên không thể vương một tì ố.”

– Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô: Người là phản ánh của Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo (Col 1:15). Tác giả Sách Khôn Ngoan mô tả: “Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Người.” Trong Gioan, chính Đức Kitô cũng xác nhận: “Ai đã thấy Thầy là đã thấy Cha” (Jn 14:9).

1.2/ Hiệu quả của Đức Khôn Ngoan: Với tất cả những đặc tính nêu trên, không có một điều gì là không thể với Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa.

(1) Ngài làm được mọi sự: “Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự; luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người. Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan.”

(2) Đức Khôn Ngoan thấm nhập và đẩy xa mọi tăm tối của cuộc đời, không gian tà nào thắng nổi: “Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước. Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi.”

(3) Đức Khôn Ngoan cai trị mọi sự tốt đẹp: “Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Đức Khôn Ngoan, hiền thê lý tưởng.”

2/ Phúc Âm: Triều Đại của Thiên Chúa đang ở giữa các ông.

2.1/ Khi nào triều đại của Thiên Chúa đến? Các động từ chính liên quan đến “triều đại của Thiên Chúa” trong câu 20 và 21 đều được dùng ở thời hiện tại. Điều này chứng tỏ Thánh Luca muốn phân biệt triều đại của Thiên Chúa đến trong trần gian với Ngày Đức Kitô sẽ đến lần thứ hai trong 4 câu kế tiếp. Triều đại của Thiên Chúa đã đến trong trần gian, nhưng để nhận ra con người không thể:

– dựa vào những dấu chỉ bên ngòai, như lời Chúa Giêsu tuyên bố: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: Ở đây này! hay Ở kia kìa!” nhưng phải nhận ra nhờ những dấu chỉ bên trong như đức tin vào Thiên Chúa, sống bác ái với mọi người.

– triều đại của Thiên Chúa đang ở giữa (hiện tại) các ông: Chúa Kitô là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa. Nhận ra Đức Kitô và tin vào Ngài là dấu hiệu Triều Đại của Thiên Chúa đã đến trong lòng mỗi tín hữu.

2.2/ Khi nào Đức Kitô sẽ đến lần thứ hai? Các động từ chính của cả 3 câu 22, 23, 24 đều được dùng ở thời tương lai. Câu 25 là lời tiên tri: Chúa Giêsu báo trước những gì sắp xảy ra cho Ngài trong tương lai gần. Về Ngày Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai:

– Không ai biết được thời gian: “Vì thế, khi người ta sẽ bảo anh em: Người ở kia kìa! hay Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.”

– Không ai biết được nơi chốn: “Vì như ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong Ngày của Người.”

– Các môn đệ biết những gì sắp xảy ra cho Chúa Giêsu trong tương lai gần: “Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.” Khi chứng kiến những sự kiện này, các môn đệ sẽ biết triều đại của Thiên Chúa đã đến trong thế gian. Sau đó, Chúa Giêsu sẽ được cất đi khỏi các ông. Lúc đó, các ông sẽ mong sống lại những ngày với Chúa Giêsu, nhưng không còn nữa: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Trên hết mọi sự, chúng ta hãy học hỏi và cầu xin cho có được sự khôn ngoan của Thiên Chúa là Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Khi đã có Đức Kitô, chúng ta có thể làm được mọi sự, và vượt qua được mọi cám dỗ của cuộc đời.

– Triều đại của Thiên Chúa đến không từ bên ngòai để chúng ta có thể nhận ra như những vương quốc của trần gian; nhưng chúng ta có thể nhận ra triều đại của Thiên Chúa đã đến trong tâm hồn nhờ vào những dấu chỉ bên trong như ăn năn sám hối, tin vào Đức Kitô, và sống bác ái với mọi người.

Nguồn: https://loi-nhap-the.com/th-nm-tun-32-tn1307/