Kho tàng ân sủng

117 lượt xem Tài liệu khác
maxresdefault

ƠN ĐẠI XÁ TRONG TUẦN THÁNH

Theo tông huấn Indulgentiarum Doctrina (Đức Phaolo VI ban hành ngày 1/1/1967) và cẩm nang Enchiridion Indulgentiarum (ấn bản thứ tư năm 1999), các tín hữu sẽ được hưởng ơn đại xá trong tuần thánh như sau:

– Tối thứ Năm tuần thánh, sau thánh lễ Tiệc Ly, ai hát kinh Tantum Ergo (Đây Nhiêm Tích) hoặc chầu Thánh Thể đủ 30 phút thì được hưởng ơn đại xá.
– Ngày thứ Sáu tuần thánh, ai tham dự nghi lễ thờ lạy và hôn kính Thánh giá thì được hưởng ơn đại xá.
– Ngày thứ Bảy tuần thánh, trong đêm vọng Phục sinh, ai tuyên lại lời hứa khi rửa tội hoặc có thể thay bằng kinh Tin kính, thì được hưởng ơn đại xá.
– Các ngày khác trong tuần thánh và các ngày khác quanh năm, ai viếng đủ 14 chặng đàng Thánh giá thì được hưởng ơn đại xá.
– Các ơn đại xá ngày mỗi ngày được hưởng nhận 1 lần và có thể nhường cho các linh hồn.

Để lãnh nhận ơn đại xá cần giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội (trọng và nhẹ) đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ơn đại xá thông thường :

– Xưng tội
– Rước lễ trong chính ngày hưởng ơn đại xá
– Cầu theo ý đức giáo hoàng : có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1 Kinh Lạy Cha để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng

 

Cùng tìm hiểu thêm về kho tàng ân sủng

Theo Tông hiến “Học thuyết về các ân xá – indulgentiarum doctrina” của Đức giáo hoàng Phao-lô VI ( Chân phước ngày 19/10/2014) công bố ngày 1/1/1967, có hai loại ân xá trong Giáo hội Công giáo: Đại xá (còn gọi là Toàn xá, indulgence plénière) và Tiểu xá (indulgence partielle). Việc phân loại này xét theo việc tha toàn bộ hay một phần hình phạt của tội. Quyền ban ân xá này Giáo hội nhận được từ nơi Đức Ki-tô, và ban ân xá với mục đích để tha các hình phạt đáng chịu vì đã phạm tội.

Tông hiến của Đức Phao-lô VI xác định việc lãnh nhận các ân xá như sau:

1. Mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá cho mình, hoặc nhường cho các linh hồn trong luyện ngục.
2. Ơn Tiểu xá được ban khi người tín hữu thực hành một số việc lành phúc đức do Hội Thánh quy định, với điều kiện thật lòng ăn năn và từ bỏ các tội đã phạm.
3. Mỗi ngày chỉ nhận được một ơn Đại xá mà thôi, trừ trường hợp nguy tử. Để lãnh ơn Đại xá trong trường hợp nguy tử, người hấp hối cầm thánh giá Chúa Ki-tô và tin tưởng vào lòng từ bi nhân hậu của Người.
4. Những điều kiện thông thường để lãnh ơn Đại xá: thực hiện một công việc do Giáo hội chỉ định, xưng tội riêng, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng.
5. Có thể xưng tội riêng trước hoặc sau ngày so với lúc thực hiện công việc do Hội Thánh chỉ định. Tuy nhiên, để được ơn Đại xá cần phải rước Mình Thánh Chúa và cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng đúng vào ngày được chỉ định.
6. Có thể xưng tội riêng một lần để lãnh ơn Đại xá, tuy nhiên mỗi lần rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng chỉ nhận được một ơn Đại xá mà thôi.
7. Để hoàn tất điều kiện ”cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng”, người tín hữu sẽ đọc: một kinh Lạy Cha và một kinh Kính Mừng (hoặc một kinh nào khác do lòng sùng kính riêng), đồng thời hướng ý cầu nguyện về Đức giáo hoàng.
8. Bản quyền giáo phận có thể cho phép tín hữu lãnh ơn Đại xá khi chưa xưng tội riêng hoặc chưa thể rước lễ vì những lý do bất khả kháng. Tuy nhiên, người này phải dốc lòng ăn năn tội, cùng có ý hướng xưng tội và rước lễ sớm nhất có thể.
9. Người tín hữu có thể lãnh ơn Đại xá khi đi viếng bất cứ nhà thờ nào, kể cả các nhà nguyện vào ngày 2/11, ơn Đại xá này được dành cho các linh hồn nơi luyện ngục. Ngoài ra, các tín hữu có thể lãnh ơn Đại xá hai lần nữa trong một năm khi đi viếng nhà thờ giáo xứ của mình: Một lần vào ngày lễ Bổn mạng. Một lần vào ngày 2/8 (ngày ân xá của nhà thờ Portioncule) hoặc ngày do Bản quyền giáo phận chỉ định. Cũng có thể lãnh ơn Đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau hai ngày trên, với sự chấp thuận của Bản quyền giáo phận.
10. Khi Bản quyền giáo phận chỉ định đi viếng một nhà thờ hay một trung tâm hành hương để lãnh ơn Đại xá, thì người tín hữu sẽ đọc: một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính lúc viếng nhà thờ này như điều kiện để lãnh ơn Đại xá.
11. Khi người tín hữu dùng một đồ vật thánh đã được linh mục làm phép như tượng chịu nạn, thánh giá, ảnh đeo, tràng hạt… sẽ nhận được ơn Tiểu xá. Còn nếu các đồ vật này được Đức giáo hoàng và Đức giám mục làm phép, thì sẽ nhận được thêm một ơn Đại xá vào ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô (29/6) với điều kiện phải đọc một kinh Tin Kính vào ngày lễ này.
12. Mỗi ngày chỉ nhận được một ơn Đại xá mà thôi.
13. Các ơn Đại xá chỉ được ban vào các ngày được Tòa Thánh xác định, theo lợi ích chung của Giáo hội hoàn vũ, hoặc do lời thỉnh cầu của Bề trên Thượng cấp Hội Dòng, hay của Đấng Bản quyền địa phương.

Ngoài 13 điểm kể trên, tập tài liệu này còn nêu lên những điểm cơ bản cần lưu tâm:

1) Không ai được lãnh hộ ân xá cho người còn sống, nhưng có thể nhường ân xá cho những người đã qua đời.
2) Người tín hữu có lòng sám hối thật và thực hiện một việc lành có ân xá, thì được tha hình phạt tạm tùy theo công việc mình làm.
3) Không còn áp dụng Tiểu xá mấy ngày hay mấy năm nữa. Cũng loại bỏ các ân xá về cá nhân, nơi chỗ, sự vật theo cách thức thực hành cũ. Từ nay chỉ nói đến ân xá do việc lành đã làm.
4) Giám mục, Giám quản giáo phận có quyền ban ơn Tiểu xá trong giáo phận mình. Ngài cũng có quyền ban Phép lành Tòa Thánh với ơn Đại xá ba lần trong một năm, vào các dịp lễ trọng do ngài ấn định.
5) Khi viếng nhà thờ để lãnh ân xá, thì thời gian viếng được tính từ trưa ngày hôm trước đến nửa đêm ngày hôm sau.
6) Khi các đồ vật thánh có ân xá như tượng chịu nạn, thánh giá, ảnh đeo, tràng hạt… bị hư hỏng không sử dụng được nữa hay bị đem bán, thì không còn hiệu lực về ân xá.
7) Linh mục giải tội có thể thay đổi việc làm cho các hối nhân để họ lãnh được ân xá, khi những người này không có khả năng thi hành những điều kiện phải giữ để hưởng một ân xá do Giáo hội quy định.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

 

 

LẬP CÔNG ĐỀN TỘI và CỨU CÁC LINH HỒN

 

Mọi người trên trần gian đều mang lấy hậu quả tội nguyên tổ, nên từ lúc được sinh ra chúng ta nghiêng chiều về tội lỗi và ích kỷ (Khởi Nguyên 8, 21). “Nếu chúng ta nói mình không có tội, chúng ta tự lừa dối chính mình” (1 Gioan 1, 8). Khi chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta qua Bí tích Rửa tội và Giải tội, nhưng chúng ta phải làm việc đền tội để thanh tẩy hậu quả tội lỗi với đời sống ăn chay, cầu nguyện, hy sinh phục vụ, làm việc bác ái từ thiện, trả của lại cho người khác theo đức công bằng, hoặc thanh luyện dưới luyện ngục nếu chúng ta đền tội trên trần gian chưa đủ. Có nhiều tội, sau khi được tha tội qua bí tích Giải tội, chúng ta khó lòng đền tội cho đủ trên trần gian như tội giết người, phá thai, làm mất thanh danh người khác, vu cáo, phá hạnh phúc gia đình người khác, ngoại tình, làm gương xấu ….. Vì vậy, có những Linh hồn phải thanh tẩy ở Luyện ngục đến ngày tận thế.

Về Công Phúc, sách Giáo Lý số 426 (2006-2010 /2025-2026) dạy rằng: Công phúc là điều đem lại quyền được thưởng cho một hành động tốt. Trong những liên hệ với Thiên Chúa, con người tự mình không có gì được gọi là công phúc, vì họ lãnh nhận tất cả từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa cho con người khả năng lập công nhờ kết hợp vào đức ái của Ðức Kitô, nguồn mạch các công phúc của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Vì vậy, công phúc của những việc lành trước hết là do ân sủng của Thiên Chúa, thứ đến mới do ý chí tự do của con người.

Chỉ trong đời sống ân sủng, không vướng mắc một tội trọng nào, chân thành sám hối và kết hợp với Chúa Giêsu để thờ phượng và phục vụ thì mới sinh công phúc. Hội Thánh còn chỉ định những việc có ân xá để chúng ta lập thêm công phúc và giúp các Linh hồn nơi Luyện ngục được thanh tẩy sớm hơn.

Để đời sống chúng ta lập được nhiều công phúc và đền tội cho mình và nhân loại, chúng ta có thể làm những việc trong tầm tay chúng ta như sau:

1) Xưng tội vào đầu mỗi tháng với ý chỉ để nhận ơn Đại Xá hay Toàn Xá
2) Dự Thánh Lễ và Rước Lễ mỗi ngày, hoặc ít nhất Thứ Bảy và Chúa Nhật, hoặc một ngày nào trong tuần.
3) Ghi danh vào nhóm Mân Côi và liên kết lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày.
4) Hoặc đọc Kinh Thánh, hoặc Chầu Thánh Thể mỗi ngày nửa giờ.
5) Đọc bản ơn Đại Xá để chúng ta không bỏ lỡ những cơ hội nhận ơn Đại Xá, chẳng hạn, viếng nghĩa trang từ ngày 1- 8 tháng 11.
6) Mỗi ngày cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng bằng việc đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng.

Như vậy, mỗi ngày, mỗi người đều có thể nhận được một ơn Đại Xá, có thể cứu giúp một Linh hồn nơi Luyện ngục về thẳng Thiên Đàng do lòngThương Xót Chúa nhờ kết hiệp với Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu.

Mỗi ngày qua đi, chúng ta mất đi một cơ hội đời đời, không bao giờ níu kéo được. Nếu mỗi tuần chúng ta cố gắng để đạt được 2 ơn Đại Xá cho các Linh Hồn, thì mỗi năm, mỗi người có thêm 100 người bạn thánh thiện trên Thiên Quốc.

Thánh nữ Magarita thành Cortona có lòng thương các linh hồn Luyện ngục lắm. Trong truyện đời thánh nữ, người ta kể rằng: Khi qua đời, thánh nữ đã thấy vô số linh hồn mà người đã cứu khỏi Luyện ngục đã mặc hình người đón linh hồn thánh nữ vào thiên quốc. Thánh Philip Nêri cũng được nhiều linh hồn con thiêng liêng hiện ra với người sau khi họ qua đời, hoặc để xin người cầu nguyện, hoặc để cảm ơn người đã cứu giúp. Khi thánh nhân qua đời, một linh mục dòng người được thấy vô số linh hồn đến vây quanh và đưa người vào Thiên đàng.

Lời Cầu Nguyện Của Thánh Gertrude Cho Các Đẳng Linh Hồn

Thiên Chúa đã từng nói với Thánh Gertrude rằng: cứ mỗi lần lời cầu nguyện này được đọc lên thì sẽ có nhiều linh hồn được thoát khỏi lửa luyện ngục. (Đọc với tâm tình như thánh Gertrude)

 


Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Bửu Huyết của Chúa Giêsu Con Chí Thánh Cha, hiệp cùng các Thánh Lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp Hoàn cầu để chỉ cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, cho các tội nhân ở khắp nơi, trong Giáo Hội phổ quát, nơi quê hương con và trong chính gia đình con. Amen .”
————

 

Thánh Nữ Gertrude, người Đức, là vị Nữ Tu Dòng Kín thuộc Dòng Biển Đức. Mỗi ngày, Thánh Nữ lúc nào cũng chiêm niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu; và cứ mỗi lần chiêm niệm như vậy, nước mắt của Thánh Nữ cứ tuôn tràn ra. Thánh Nữ đã thực hiện rất nhiều việc đền tội cho các linh hồn, và Đức Mẹ đã hiện ra rất nhiều lần với Thánh Nữ. Thánh Nữ rất sùng kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ và luôn cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục. Thánh Nữ qua đời vào năm 1334. Giáo Hội dành ngày 16 tháng 11 để Kính Thánh Nữ Getrude.

Ngày 22 tháng 8 năm 1934, Chúa Giêsu dạy Sơ Consolata Bertrone: để cứu các linh hồn con hãy thường xuyên đọc:

 


Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.
——————-

 

Ngày 1-10-1917 Chúa Giêsu phán cùng nữ tu Beninha: “Thế giới đang chạy theo đà hủy diệt của nó, nhưng Ta sẽ dùng đội quân những linh hồn dũng cảm chiến đấu dưới sự hướng dẫn của Ta để ngăn chận nó trong cuộc chạy đua choáng váng này .”

Bạn hãy tận hiến cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria, sống kết hiệp với Chúa trong đời sống cầu nguyện, và chính Chúa sẽ dạy bạn biết phải làm gì trong trận chiến đức tin ngày hôm nay. Bạn chiến đấu với sức mạnh của chính Chúa ở trong bạn. Cầu nguyện với tất cả tâm tình yêu mến là sức mạnh đầu tiên của bạn. Thánh Bênađô đã từng nói: “Ai không cầu nguyện, thì không cần ma quỷ cám dỗ, tự mình liều mất đức tin”. Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu và Ngài đã chiến thắng thế gian. Vì vậy, chúng ta đã biết trước phần thắng đã thuộc về những ai yêu mến Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Những kinh nguyện, những việc lành lãnh ơn đại xá

Điều kiện lãnh đại xá:

1. Xưng tội (trước hoặc sau ngày lãnh đại xá (trong vòng một tháng),
2. Rước lễ (chính ngày lãnh đại xá), – Có ý hướng nhận ơn Đại Xá.
3.Cầu nguyện theo ý ĐGH (đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng),

Cần giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi (Tông huấn Ân xá Chương 5 số 12, 7).

– Khi viếng nhà thờ để lãnh đại xá sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin kính.

I. CÁC KINH NGUYỆN LÃNH ƠN ĐẠI XÁ
(Theo số trong Bảng Liệt Ân xá do Tòa Xá giải công bố năm 1968 )

22. Đọc kinh “Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành rất cam thay vô cùng” sau khi Rước lễ các Thứ Sáu Mùa Chay, và Tuần Thương khó trước Ảnh tượng Chúa Tử nạn. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.
26. Đọc chung kinh “Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội” vào ngày lễ kính Trái Tim Chúa để đền tạ Chúa. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.
27. Đọc chung kinh “Lạy Đức Chúa Giêsu rất êm ái dịu dàng, là Đấng đã chuộc tội loài người ta” vào ngày lễ Chúa Giêsu Vua. Đọc các ngày khác, hay đọc riêng chỉ được tiểu xá.
48. Đọc chung và suy ngắm 50 kinh Mân côi trong nhà thờ, hoặc nhà nguyện công, hoặc với gia đình, cộng đồng tu trì, hay hội đạo đức. Ngoài ra chỉ được tiểu xá.
59. Hát kinh “Đây Nhiệm tích vô cùng cao quí” tối Thứ Năm Tuần Thánh và lễ Mình Thánh Chúa. Hát các lúc khác chỉ được tiểu xá.
60. Hát kinh Tạ Ơn Chúa (Te Deum) chiều ngày cuối năm. Hát lúc khác chỉ được tiểu xá.
61. Hát kinh “Xin Chúa Ngôi Ba” (Veni Creator Spiritus) ngày đầu năm mới và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các lúc khác chỉ được tiểu xá.

II. CÁC VIỆC LÀNH LÃNH ƠN ĐẠI XÁ
(Khi viếng Nhà thờ, đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin kính)

3. Viếng Chúa, chầu Mình Thánh Chúa nửa giờ. Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.
11. Viếng một trong bốn đại Thánh đường Rôma vào lễ Bổn mạng đại thánh đường ấy, hoặc vào bất cứ Lễ buộc nào trong năm, hoặc tùy ý chọn ngày nào một lần trong năm.
12. Lãnh phép lành Đức Giáo Hoàng ban cho thành Rôma và Thế giới (dù qua radio, TV).
13. Viếng nghĩa địa cầu hồn trong vòng 8 (tám) ngày đầu tháng 11.
17. Thờ lạy và hôn kính Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần thánh theo nghi lễ Giáo hội.
23. Dự nghi lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể.
25. Cấm phòng ba ngày trọn.
28. Giờ nguy tử, dù không thể có Linh mục tới ban các Bí tích cuối cùng và phép lành Tòa Thánh, Giáo hội cũng ban đại xá (toàn xá) cho những ai trong đời sống đã có thói quen đọc kinh cầu nguyện (trường hợp này thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước lễ, cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. Người nguy tử hôn kính tượng Thánh giá, giục lòng ăn năn tội để lãnh đại xá, dù hôm đó đã lãnh đại xá rồi).
35. Dùng Thánh giá, tràng hạt, ảnh đeo Đức Giáo Hoàng hay Đức Giám Mục đã làm phép (để tôn kính, lần hạt …) vào ngày lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô Phaolô, và đọc bản tuyên xưng Đức Tin (kinh Tin kính). Dùng Thánh giá, tràng hạt, ảnh đeo do Linh mục làm phép chỉ được tiểu xá.
41. Nghe vài bài giảng trong kỳ có Linh mục tới giảng đại phúc, cấm phòng và dự nghi lễ trọng thể bế mạc. Nghe các bài giảng lúc khác chỉ được tiểu xá.
42. Người Rước lễ lần đầu và những người giúp cho việc Rước lễ ấy.
43. Linh mục dâng lễ đầu tay trọng thể và những người dự lễ ấy.
49. Linh mục tuyên hứa lại trung thành với Ơn gọi tu trì, và cho những ai dự lễ trọng kỷ niệm 25, 50, 60 năm thụ phong Linh mục.
50. Cung kính đọc Kinh Thánh đủ nửa giờ. Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.
63. Viếng và suy gẫm đủ 14 đàng Thánh giá. (Đi từng nơi, nếu ít người). Ai ngăn trở, (ví dụ già lão, bệnh nạn, tù tội …), nếu suy ngắm sự Thương khó Chúa nửa giờ cũng được.
65. Viếng nhà thờ giáo xứ ngày lễ Bổn mạng nhà thờ ấy, hoặc ngày 02 tháng 8 (ngày GH ban đặc ân Portiuncula cho nhà thờ Đức Bà Thiên Thần tại thành Portioncula, nước Ý).
66. Viếng nhà thờ, hoặc bàn thờ ngày được làm phép hiến thánh.
67. Viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện công hay bán công vào Chúa Nhật trước hoặc sau, hoặc chính lễ các Thánh để cầu cho các linh hồn Luyện ngục.
68. Viếng nhà thờ, nhà nguyện dòng ngày kính Vị Thánh Sáng lập.
69. Dự một nghi lễ tại nhà thờ trong thời gian Đức Giám Mục hay Đại diện thăm mục vụ Giáo xứ. Nếu chỉ viếng nhà thờ trong thời gian đó thì được tiểu xá.
70. Tuyên lại lời hứa khi lãnh Bí tich Rửa tội vào đêm Vọng Phục Sinh, hoặc vào ngày kỷ niệm được Rửa tội theo mẫu quen dùng. Tuyên lại lúc khác chỉ được tiểu xá. (có thể đọc kinh Tin kính: Tôi tin kính ĐCT.

NHỜ THÔNG HIỆP VÀO CÔNG CUỘC CỨU ĐỘ CỦA CHÚA GIÊSU,

MỖI ƠN ĐẠI XÁ THA THỨ THỜI GIAN LUYỆN TỘI CHO MỘT LINH HỒN ĐỂ VỀ HƯỞNG THIÊN ĐÀNG VINH PHÚC