Tái khám phá cuộc đời của Đức Maria qua Chuỗi Kinh Mân Côi

IMG 6910

CỘNG ĐOÀN SCJ THÁNH TÂM THỦ ĐỨC – TĨNH TÂM THÁNG 10

IMG 6889

Vào lúc 5g00 thứ bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022, quý thầy Khối Thần học và Triết học Dòng Linh Mục Thánh Tâm, Cộng đoàn Thánh Tâm Thủ Đức, đã có buổi tĩnh tâm đầu tháng với chủ đề: “Tái khám phá cuộc đời Đức Maria qua tràng chuỗi Mân Côi” với sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thái, SCJ, Bề trên Miền Dòng.

Trước khi bắt đầu chia sẻ, cha Phanxicô đã hướng dẫn quý thầy cùng hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể, đồng thời giúp mỗi người có những giây phút lắng đọng tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa. Trong giờ chia sẻ, cha đã gợi mở bằng một số câu chuyện về tràng chuỗi Mân Côi và ngài đã mời gọi mỗi anh em tái khám phá cuộc đời Đức Maria, qua đó anh em cũng tái khám phá cuộc đời mình trong ân sủng Thiên Chúa. Quả vậy, Đức Maria không chỉ là hình mẫu của người mẹ trần thế mà Mẹ còn là mẫu gương tuyệt hảo về đời sống đức tin cho toàn thể con cái của Giáo Hội.

Bên cạnh đó, cha còn nhấn mạnh rằng Kinh Mân Côi là lời kinh bình dân dành cho tất cả mọi người, không phân biệt người trí thức hay bình dân… Kinh Mân Côi cũng là mối dây liên kết, hiệp nhất con người với nhau và với Thiên Chúa. Đức Maria mời gọi mọi con cái Chúa hãy siêng năng đọc Kinh Mân Côi để câu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho những người tội lỗi biết hoán cải, bỏ đường tà mà trở về với Chúa. Hơn nữa, Kinh Mân Côi còn là một bản Kinh Thánh rút gọn, vì khi đọc Kinh Mân Côi, mỗi người chúng ta không chỉ ca ngợi Đức Maria mà chúng ta còn đang xâu kết lại cuộc đời của Chúa Giêsu qua sự đồng hành của Mẹ.

Để khép lại giờ chia sẻ, cha giảng phòng đã nêu ra ba câu hỏi gợi ý cho anh em suy gẫm và trả lời, hầu giúp anh em nhìn nhận lại hành trình đức tin, hành trình ơn gọi đã qua và hướng lòng về Mẹ Maria, cách đặc biệt là trong tháng Mân Côi này:

  1. Bạn biết gì về Đức Maria qua lời Kinh Mân Côi?
  2. Tại sao Thiên Chúa lại chọn Đức Maria làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội?
  3. Bạn sẽ làm gì để cảm tạ Đức Mẹ trong tháng Mân Côi này?

Sau giờ nghe chia sẻ gợi ý là giờ cầu nguyện riêng. Buổi tĩnh tâm đã kết thúc với Thánh lễ tạ ơn lúc 11g00. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, ban cho quý thầy nhiều niềm vui trong tháng mới, niềm vui của phụng sự Chúa, niềm vui của học tập, niềm vui của đời dâng hiến và đặc biệt là niềm vui tái khám phá đời mình qua lời Kinh Mân Côi. Amen.

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông SCJ

IMG 6949 IMG 6936 IMG 6931 IMG 6910