“Ecce Venio, Lạy Chúa này con đây, con đến để thực thi thánh ý Chúa”

83 lượt xem Hoạt Động
081221 main

Lời thưa quen thuộc của các thành viên Dehonians. Đó cũng là lời thưa được cất lên trong ngày vọng mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội của 14 thầy bước vào đời sống của tập sinh trong Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giê-su, trong tinh thần của Đấng Sáng lập Đáng Kính cha Leo John Dehon.

Cùng với Mẹ thưa tiếng “xin vâng” bước theo Chúa bằng đời sống Tận hiến và Đền tạ. Mỗi tập sinh ước ao sống kiên trì trong tinh thần của các lời khuyên Phúc Âm. Nhờ lòng mến, cầu nguyện, hy sinh, hãm mình để làm cho Nước Cha trị đến.

Sách Quy Luật Sống và Tấm Áo Dòng được trao đến mỗi tập sinh với lời nhắn nhủ hãy trung thành giữ lấy và sẵn sàng dấn thân thực hành để phục vụ Chúa và mọi người theo tinh thần của Thầy Chí Thánh và Giáo hội chỉ dạy.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý tân Tập sinh, cho quý cha, quý tu sĩ của Miền dòng và toàn thể Hội Dòng, để những gì Chúa đã khởi sự được sống động trong bàn tay dẫn dắt, yêu thương của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu đặc biệt của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là Mẹ của chúng ta.

Xin kính chúc mừng Miền Dòng Việt Nam và quý Tân Tập sinh.