Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu tĩnh tâm năm : 11/ 2022

hinh 2

Tĩnh tâm là nhu cầu thiêng liêng vô cùng cần thiết cho mọi người, đồng thời cũng là thời gian mà mọi người có thể gác hết những công việc, lo toan để trở về với cõi lòng mình và nối kết với ơn trên. Vâng, tĩnh tâm cũng đóng một vai trò quan trọng và cần thiết đối với những người sống đời dâng hiến như các linh mục, tu sĩ…..Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu tổ chức tuần tĩnh tâm cho các Linh mục và Tu sĩ từ chiều thứ Hai Ngày 14/11 đến thứ tư ngày 16/11 tại Đan Viện Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, thuộc Giáo phận Nha Trang. Nơi đây đem lại cho quý Cha và quý Thầy bầu không khí tĩnh lặng để vấn tâm về đời sống của người tu sĩ cũng như của người Linh mục.

nha nguyen
Nhà Nguyện Đan Viện Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca

Đức Ông Giuse Maria Nguyễn Thế Thoại, Đan sĩ của Tu viện, là người đồng hành cùng quý Cha và quý Thầy trong những ngày tĩnh tâm. Trong các bài chia sẻ, Đức ông luôn luôn đi từ những kinh nghiệm của đời sống thánh hiến và linh mục. Sau đó đưa ra những gợi ý cho anh em suy nghĩ về động cơ và lý tưởng của đời Linh Mục. Ngài nhấn mạnh rằng: “Lý tưởng của linh mục phải giống như lý tưởng của Chúa Giêsu là để phục vụ người khác. Hơn thế nữa, linh mục phải trở nên giống như Chúa Giêsu trong mọi sự “. Bài chia sẻ của ngài rất đơn giản và ngắn gọn, tuy nhiên anh em đã cảm nhận được sự đạo đức thánh thiện của ngài nơi Đan Viện.

z3884856097612 9c7d6293cef4de13a0110e34d1a9cc74
Quý Cha và quý Thầy nghe giảng phòng

Quý cha và quý Thầy cũng có cơ hội để dâng Thánh lễ và cầu nguyện chung cùng với Đan Viện. Bầu không khí của các Thánh lễ đã nói lên chiều sâu nội tâm của các Đan sĩ trong Tu viện. Trong các giờ cầu nguyện của Đan viện đã thực sự kéo tâm hồn chúng con lại gần Chúa hơn và chúng con ý thức rắng, đời sống cầu nguyện là sự sống còn của đời sống thánh hiến và sự thăng tiến của Miền dòng.

z3884816173931 06dacf74578ffcf9968a13dd75ec091d
Quý Cha dâng Thánh lễ cùng với Đan Viện
z3884814255726 04067f3e776938a2053213d3e87551d7
Cầu nguyện cùng với Đan Viện

Tĩnh tâm không chỉ là thời gian để anh em trở về với lòng mình và tạo mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, nhưng cũng là thời gian để anh em trong Miền dòng quy tụ bên nhau để chia sẻ và nối kết với nhau trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương.

hinh 2
Quý Cha và quý Thầy trong Miền Dòng

Tuy thời gian tĩnh tâm chỉ diễn ra một cách đơn giản và ngắn gon, nhưng cũng đủ để chúng ta tạ ơn Chúa và ý thức hơn về con người dâng hiến của mình. Trên tất cả, chúng ta tạ ơn Chúa và Thánh Tâm Người đã cho chúng con thời gian quý giá này để chúng con cảm nhận tình yêu của Chúa dành cho chúng con và tình huynh đệ nơi những người anh em cùng trí hướng trong Miền Dòng. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn ở cùng chúng con.

Tác giả bài viết

Ban Truyền thông Miền Dòng