District Retreat 2019

78 lượt xem Hoạt Động
150319 3 detail

K’Long March 10-13

Cha Jim Schroeder, SCJ. từ tỉnh dòng Mỹ đến giảng tĩnh tâm cho anh em với chủ đề “Open Hearts” (Trái Tim Rộng Mở). Những ngày tĩnh tâm thật ý nghĩa để hiểu thêm linh đạo của dòng, để chủng bị mừng kỷ niệm ngày sinh nhật cha Dehon, đấng sáng lập dòng (March 14), và đặt biệt để anh em hiểu nhau hơn và cùng nhau xây dựng miền dòng phát triển hơn.

ẩn vào ảnh thu nhỏ để xem ảnh kích thước đầy đủ