ĐÊM CANH THỨC VÀ THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2020

105 lượt xem Hoạt Động
130420 main

Vào lúc 19g00, đêm thứ Bảy 11/04/2020, tại Cộng đoàn Thánh Giuse Vĩnh Phú, Cha Dominic Nguyễn Văn Lương (SCJ) chủ sự nghi thức làm phép lửa – làm phép Nến Phục Sinh cũng như các nghi thức trong Đêm Canh Thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. Cùng hiện diện trong các nghi thức còn có Cha Vincent Nguyễn Văn Bạt (SCJ) và 7 anh em triết học.

Trước hết, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn bước vào phần thứ nhất là Nghi thức thắp Nến Phục Sinh gồm việc thánh hóa lửa, thắp nến, kiệu Nến Phục Sinh và trọng tâm là công bố Tin Mừng Phục Sinh. Thứ đến, cộng đoàn lắng nghe Phụng vụ Lời Chúa qua việc suy gẫm các việc kỳ diệu Chúa đã làm cho dân Người từ đầu, và dân Chúa tin tưởng vào lời hứa của Người. Trong phần bài giảng, Cha chủ tế nhấn mạnh Ánh Lửa Phục Sinh của Chúa Kitô: Cũng vậy Chúa Giêsu Kitô biểu hiệu qua cây Nến Phục Sinh thắp sáng là cột lửa chiếu sáng dẫn đầu đoàn chiên Hội Thánh Chúa băng qua vùng thung lũng tối tăm tội lỗi. Trên cây Nến Phục Sinh có những dấu hiệu được khắc ghi vẽ: hai chữ Alpha và Omega, niên hiệu của năm, cây thập giá với năm đấu đinh màu đỏ. Những dấu hiệu này được khắc ghi vẽ trên cây Nến Phục Sinh từ thế kỷ IX. Chữ Alpha là mẫu tự khởi đầu trong bảng mẫu tự của chữ Hy Lạp, nói lên ý nghĩa: Chúa Giêsu là khởi đầu của công trình sáng tạo mới. Chữ Omega là mẫu tự sau cùng trong bảng mẫu tự Hy Lạp, nói lên ý nghĩa: Chúa Giêsu là tận cùng trong công trình sáng tạo. Và đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở mỗi anh em trong cộng đoàn được đón nhận Ánh Lửa từ cây Nến Phục Sinh cũng phải mang Ánh Lửa đó để sưởi ấm nhân loại. Thánh Lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể là Dân Chúa được mời dự tiệc thánh mà Đức Kitô đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người.

Mọi thành viên trong cộng đoàn tham dự mọi nghi thức phụng vụ thánh trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh một cách nghiêm trang và sốt sắng. Nguyện xin Ánh Sáng Chúa Kitô Phục Sinh hun đúc tâm hồn mỗi người chúng ta để luôn biết yêu mến những sự trên trời.

Paul Do