Vocational Day 2020: “In the footsteps of the Beloved Disciple”

63 lượt xem Hoạt Động
040520 img 16

Jesus said: “My Father is glorified by this, that you bear much fruit and become my disciples” (Jn 15,8). The invitation of Jesus: “Come & see” is also the invitation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus to the youth who want to become Jesus’ disciples.

Ngày Ơn Thiên Triệu 2020: “Theo bước chân của người Môn Đệ Chúa yêu”😉😊
Chúa Giêsu nói: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8). Lời mời gọi của Thầy Giêsu cũng là lời mời gọi của Nhà Dòng gửi đến các bạn trẻ: Những ai muốn khám phá đời sống ơn gọi và đang khao khát muốn tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa:
“Hãy đến mà xem” (Ga 1,39).