“TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ THÚC BÁCH CHÚNG TÔI”
(2Cr5, 14)

70 lượt xem Hoạt Động
120819 img 11

Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu sau nhiều năm hiện diện tại Việt Nam đã chính thức mở lớp tiền tập đầu tiên tại Sài Gòn vào chiều tối ngày 11 tháng 8 năm 2019 với 12 anh em tiền tập sinh. Cha Phanxicô Xaviê Trần Anh Vũ, Bề trên Miền Dòng, đã ủy nhiệm và đặt cha Gioan Baotixita Trần Quốc Phong làm cha giáo giám tiền tập.
Khởi đầu nghi thức tiếp nhận ứng sinh, cộng đoàn cùng nhau chầu Thánh Thể, lắng nghe Lời Chúa trích thư gửi tín hữu Do Thái (10, 1 – 10). Cha giáo giám tiền tập đã chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn bằng tâm tình sống của anh em trong dòng: “Ecce venio, ecce ancilla”, nghĩa là lạy Chúa, này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa, lạy Chúa, này con là tôi tớ Chúa…
Kế đến, cha đồng hành xướng tên lần lượt 12 ứng sinh, anh em thưa “Lạy Chúa này con đây, con đến để thực thi thánh ý Chúa” và tiến lên trước Thánh Thể để bày tỏ ước muốn bắt đầu sống đời sống của người tiền tập sinh Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu trong tinh thần của Đấng Đáng Kính Cha Leo John Dehon. Cha Bề Trên Miền Dòng và cha giáo giám tiền tập đã trao thánh giá và sách kinh Dehonians cho các ứng sinh như dấu chỉ anh em hoàn toàn tự nguyện sống đời sống của người tiền tập sinh theo tinh thần của Đấng Sáng lập Dòng.
Cha Bề Trên nhắn nhủ anh em “Các con hãy suy niệm và gẫm suy hai linh đạo cốt lõi của Hội Dòng chúng ta đó là sự tận hiến và sự đền tạ cho Trái Tim Chúa Giêsu; hãy tiến bước trong tinh thần mà Đấng Sáng Lập mong muốn nơi những người con tinh thần của ngài….hãy trung tín với lời mời gọi hôm nay trong tinh thần vị tha và đức ái.”
Nghi thức tiếp nhận ứng sinh vào tiền tập hôm nay đánh dấu một chặng đường đào tạo mới của Hội Dòng tại Việt Nam. Đây còn là dấu chỉ của Tình Yêu Thiên Chúa ngang qua Hội Dòng tuôn đổ xuống trên anh em, cách riêng là 12 anh em tiền tập sinh. Ước mong rằng ngọn lửa tình yêu dâng hiến và đền tạ theo linh đạo của Đấng Sáng Lập sẽ nồng nàn và cháy mãi trong trái tim của các ứng sinh để từ đây anh em biết dấn thân hơn nữa cho gia đình Dehonians.
Nguyện xin tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn ở cùng tất cả anh em. Xin Thiên Chúa chúc lành và hướng dẫn Hội Dòng ngày một phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tác giả bài viết: Petrus Hà