Thông báo Thánh Lễ Khấn Lần Đầu

503 lượt xem Thông báo
Thanh le tien khan 1

Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

      Miền Dòng Việt Nam

      Hân Hoan Kính Báo

      Quý Thầy tuyên khấn lần đầu

 1. Giuse Maria Vũ Văn Công
 2. Giuse Đỗ Văn Cường
 3. Phêrô Lê Công Đoàn
 4. Giuse Nguyễn Thành Đồng
 5. Vinh Sơn Nguyễn Trọng Hòa
 6. Giuse Hoàng Văn Hợp
 7. Phao Lô Nguyễn Văn Hùng
 8. Tô Ma Nguyễn Bình Minh
 9. Giuse Nguyễn Xuân Nam
 10. Gioakim Huỳnh Tấn Sĩ
 11. Phêrô Trần Văn Thống
 12. Giuse Nguyễn Thanh Tú
 13. Phao lô Vũ Đình Tuần
 14. Giuse Trần Quang Vinh

Thánh lễ Tiên Khấn sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ 30 sáng Chúa nhật ngày 01 tháng 01 năm 2023

Tại Tập viện Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm

Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

108B Hưng Thọ. P. Hưng Định. TP. Thuận An. TInh Bình Dương

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên quý Thầy

Xin quý ông bà, anh chị em thêm lời cầu nguyện cho quý thầy để quý thầy xứng đáng đáp trả lời mời gọi của Chúa.

 

Ban Truyền Thông 

  Miền Dòng

Tien khan0 02 06 c634315e77ddb61e879b37ff6ae32f361836e2d8cc91128410749037b8e2c940 e72a240608567a84