THÁNH LỄ TRAO SỨ VỤ PHÓ TẾ 2019

74 lượt xem Hoạt Động
111219 img 16

Vào lúc 7g00 sáng, Chúa Nhật II mùa Vọng 8/12/2019, tại nguyện đường Thánh Tâm Chúa Giêsu thuộc miền Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu đã diễn ra Thánh lễ trao sứ vụ phó tế cho hai thầy của Hội Dòng do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước-Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ sự, cùng đồng tế với Ngài có quý Cha trong và ngoài Dòng.
Danh sách quý thầy sắp lãnh nhận chức phó tế:

1.Thầy Phanxico Xavier Nguyễn Văn Định, SCJ
2.Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Thái Sơn, SCJ

Trong Thánh lễ truyền chức phó tế hôm nay, hai thầy thuộc Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu sau một thời gian dài tu học được Đức Cha Giuse phong chức phó tế. Qua Bí tích Truyền chức, hai thầy sẽ lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần và được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Đấng để phục vụ mọi người.
Tham dự Thánh lễ và cầu nguyện cho hai thầy trong ngày hồng ân này, có sự hiện diện của quý ông bà Cố, anh chị em trong gia đình, quý ân nhân, thân nhân và bạn bè thân hữu xa gần.

Đúng 7g00, cộng đoàn đứng hướng về Đức Cha chủ sự và đoàn rước bắt đầu tiến vào cung thánh để cử hành Thánh lễ truyền chức phó tế hôm nay. Sau đó, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dân Chúa chung lời cầu nguyện cho quý thầy sắp lãnh nhận sứ vụ phó tế hôm nay luôn trung tín với thánh chức lãnh nhận, vững mạnh trong đức tin, luôn hiệp thông và nhiệt thành cộng tác với Đấng Bản Quyền và linh mục đoàn trong sứ vụ rao giảng Tin mừng, cũng như dấn thân phục vụ anh chị em theo mẫu gương phục vụ của Chúa Kitô.
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa là nghi thức truyền chức phó tế gồm 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa. Sau đó, Thánh lễ vẫn tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, Cha Phanxico Xavier Trần Anh Vũ, SCJ-Bề trên miền Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Cha Giuse, vì tình thương và sự liên đới, Đức Cha đã hiện diện và phong chức phó tế cho quý thầy hôm nay. Trong niềm hân hoan, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho hai thầy
luôn trung tín, nhiệt thành với ơn gọi và sứ vụ Thiên Chúa trao ban.

Paul Do