THÁNH LỄ TIÊN KHẤN & CẦU NGUYỆN CHO QUÝ THẦY – DÒNG LINH MỤC THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NGÀY 01/01/2021