Thánh Lễ Tiệc Ly tại Cộng Đoàn Nhà Tập Đức Mẹ Vô Nhiễm Lái Thiêu

107 lượt xem Hoạt Động
110420 img main

Hàng năm, người Do Thái mừng Lễ Vượt Qua để tưởng niệm việc Thiên Chúa đã yêu thương giải thoát họ khỏi cảnh áp bức, và thiết lập giao ước vĩnh cửu với họ. Tam Nhật Thánh đánh dấu việc Chúa Giêsu Kitô khai mào cuộc Thương Khó khi Ngài dùng bữa ăn Vượt Qua cuối cùng với các môn đệ trước khi chịu khổ hình. Trong bữa ăn đặc biệt đó, Đức Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và Truyền Chức Thánh – Giao ước mới, giao ước Ngài lập khi đổ máu hy sinh trên thập giá. Với tất cả ý nghĩa sâu xa của phụng vụ, Cộng Đoàn Tập Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Lái Thiêu đã long trọng cử hành Tam Nhật Thánh khởi đầu với Thánh Lễ Tiệc Ly.

110420 img 1Việc cử hành Thánh Lễ này càng trở nên ý nghĩa hơn, và là một hồng ân lớn lao trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội trên toàn thế giới. Thánh Lễ Tiệc Ly chiều hôm nay được cử hành trọng thể tại Nguyện Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm với sự chủ tế của Cha Aloysius Tri Mardani, Quản lý Cộng Đoàn, cùng sự hiện diện của Quý Cha và Quý Thầy Tập Sinh. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha chủ tế đã làm nổi bật hình ảnh của Chúa Giêsu, Chiên Vượt Qua của Thiên Chúa Cha, vị Thượng Tế tối cao, Đấng đã đến để cứu độ nhân loại bằng tình yêu vô biên của Ngài. Giới răn yêu thương, thái độ khiêm tốn và sự phục vụ vô điều kiện của Chúa Giêsu khi Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ cũng được Cha Quản lý Tập Viện nhấn mạnh. Sau bài giảng, Cha chủ tế đã lặp lại hành động khiêm hạ của Chúa Giêsu khi ngài cúi xuống rửa chân cho từng thành viên trong cộng đoàn. Nghi thức rửa chân kết thúc, Thánh Lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, nghi thức cung nghinh Thánh Thể sang bàn thờ phụ đã được Cha chủ tế và cộng đoàn phụng vụ cử hành sốt sáng với các thầy giúp lễ mang Thánh giá, hương, nến.

110420 img 5110420 img 6Tiếp theo, các giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể do các Thầy Tập Sinh đảm nhiệm đã được phân chia thành ba nhóm nhỏ với các ý chỉ cầu nguyện: cầu cho đại dịch Covid-19 sớm kết thúc; cầu cho sự bình an của cả thế giới, của các gia đình và của các cộng đoàn trong Miền Dòng; cầu cho Đức Thánh Cha Phanxico, các giám mục, linh mục, tu sỹ nam nữ; cầu cho các ân nhân, thân nhân, bệnh nhân…

110420 img 7

Ban Truyền Thông Cộng Đoàn Tập Viện SCJ