Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục: Cha Vinh Sơn Bùi Nguyễn Duy Henry, SCJ

287 lượt xem Thông báo
viber image 2023 02 07 06 57 01 877

Trong Tâm Tình ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa

Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trân Trọng kính báo đến Cộng đoàn Dân Chúa

Cha Vinh Sơn Bùi Nguyễn Minh Duy, Henry, SCJ thuộc Tỉnh dòng Hoa Kỳ, Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

Truyền chức Linh Mục vào ngày 17 tháng 12 năm 2022 tại Giáo phận Orange, California, USA

Cha sẽ tổ chức Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh Mục tại Thánh đường Giáo xứ Phước Lâm

Giáo phân Bà rịa

Vào lúc 09 giờ 00, thứ bảy, ngày 11 Tháng 02 Năm 2023

Địa Chỉ: Ấp Phước Lâm, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, TỈnh Bà rịa – Vũng tàu.

Xin Cộng đoàn  hiệp ý thêm lời cầu nguyện cho Tân Linh Mục và Nhà dòng.

viber image 2023 02 07 06 57 01 877

viber image 2023 02 07 06 57 01 021