Thánh Lễ đón nhận lớp Tiền Tập 2023 – Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (2/6/2023)

DSC07810

Vào lúc 18 giờ chiều ngày 02 tháng 06 tại nguyện đường cộng đoàn Nhà tập, Cha bề trên Miền dòng, Phaxicô Xavier Trần Đức Tháí, SCJ đã cử hành Thánh lễ và nghi thức đón nhận 6 anh em đã hoàn thành chương trình triết học tại các Học viện. Thánh lễ cũng có sự hiện diện của quý Cha và quý Thầy trong nhà dòng.

Danh sách anh em Tiền tập sinh:

  1. PhaoLô Nguyễn Văn Thịnh

  2. Phanxico Xavie Võ Đức Toàn

  3. Giuse Nguyễn Văn Hải

  4. Tôma Trương Lê Tấn Vàng

  5. Phaxicô Nguyễn Phương Duy

  6. Phêrô Nguyễn Quốc Hội

Cha đồng hành lớp Tiền tập : Cha Giuse Trần Quang, SCJ

Thánh lễ được diễn ra một cách trang nghiêm và sốt sắng. Trong bài giảng, Cha bề trên chia sẻ những khó khăn của đời sống ơn gọi, đồng thời cha cũng nhắc nhở anh em sống đúng vai trò của người tiền tập sinh, như tập trung sâu sắc hơn về đời sống cầu nguyện,  nhân bản và cộng đoàn. Từ đó mỗi tiền tập sinh có thể khám phá ra mối tương quan mật thiết của mình với Thiên Chúa, với bản thân và với người khác. Đây cũng là thời gian để các anh em phân định rõ nét hơn về ơn gọi của mình.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với các Tiền tập sinh trong bước đường ơn gọi

 

Tác giả bài viết

BTT Miền Dòng

DSC07705 scaled

DSC07718 scaled

DSC07729 scaled

DSC07767 scaled

DSC07798 scaled

DSC07810 scaled

DSC07828 scaled

DSC07834 scaled

DSC07838 scaled