Thăm Trường Tình Thương Hướng Tâm

118 lượt xem Hoạt Động
main 190319 01

Cha Jim Schroeder, SCJ. Từ tỉnh dòng Mỹ đến thăm trường tình thương Hướng Tâm. Đây là trường tình thương có hơn 300 con em của công nhân từ khắp nơi về Sài Gòn làm việc. Các công nhân không có đủ điền kiện gửi con họ đi học trường công. Trường tiểu học tình thương Hướng Tâm là nơi giúp các em học từ lớp một đến lớp năm. Trường do các cha dòng Linh Mục Thánh Tâm giúp và cộng tác với cha xứ giáo xứ Phao Lô Bình Tân. Cha Jim rất vui gặp các em học sinh và đặc biệt ngài ở lại dùng bữa cơm trưa đơn sơ với các cô giáo, các thầy và các cha tại trường.

ẩn vào ảnh thu nhỏ để xem ảnh kích thước đầy đủ