Miền Dòng Linh Mục Thánh Tâm Việt Nam: Công Nghị Miền Dòng năm 2023

hinh sua 2
hinh sua 2 scaled
Các Thành Viên Tham Dự Tu Nghị

 

Miền Dòng Linh Mục Thánh Tâm Việt Nam tổ chức Công Nghị Miền Dòng năm 2023 từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 08 năm 2023. Công Nghị năm nay có sự hiện diện của Cha Tổng Quyền, Carlos Luis; Cha Vincent, Tổng Cố vấn vùng Châu Á, cùng với sự hiện diện của các thành viên khấn trọn trong Miền dòng. Công Nghị chính thức khai mạc vào lúc 15 giờ ngày 07/08/2023 và bắt đầu bằng một buổi tĩnh tâm ngắn. Cha Vincent, Tổng Cố vấn miền Châu Á đã giúp anh em tĩnh tâm. Trong bài chia sẻ cha đã nói lên sự dấn thân và phục vụ của người Linh Mục Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu theo bước chân của Cha Leo John Dehon, Đấng sáng lập dòng. Đồng thời người Linh Mục cần phải sống chết cho Đức Kitô. Sau bài chia sẻ, các thành viên có thời gian thinh lặng để cầu nguyện riêng và cùng nhau cử hành Thánh lễ Khai Mạc.

Công nghị của Miền dòng là thời gian để các ủy ban tổng kết những hoạt động của mình và đưa ra những kế hoạch trong tương lai của Miền Dòng. Công Nghị Miền dòng năm nay cũng là Công Nghị để chuẩn bị và hướng tới Tổng Công Nghị của toàn Dòng năm 2024 sẽ diễn ra tại Roma.

Xin Chúa Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn Công Nghị và mọi thành viên tham dự để Công Nghị sinh nhiều hoa trái cho Miền dòng.

Ban Truyền Thông Miền Dòng

 

Một số hình ảnh của Công Nghị

z4583906569877 2bb51e68a8f1a08717cfa99725eff66c
Cha Tổng Quyền (Trái), Cha Tổng Cố Vấn (giữa), Cha Bề Trên Miền Dòng (phải)
DSC08405 scaled
Thánh lễ khai mạc Công Nghị
z4583396570126 f615625a693009e6b0131d72c45cff8f 1 scaled
Các thành viên đang tham dự Công Nghị
DSC08348 scaled
Các thành viên đang tham dự Công Nghị
DSC08391 scaled
Thánh lễ khai mạc Công Nghị
DSC08397 scaled
Thánh lễ khai mạc Công Nghị

z4583427259947 c3cd64d6b968db6d087f3b8156a48283

hinh sua scaled
Các Thành viên than dự tu nghị và chủng sinh của Miền Dòng