Hội thảo thần học tại Madrid của Dòng Linh Mục Thánh Tâm trên toàn Thế giới

Dai hoi than hoc

Cha Stefan Tertünte giới thiệu Hội thảo Thần học Dehonian sẽ diễn ra tại Madrid từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 5 năm 2023. Chủ đề của hội thảo là “Hướng tới một nền kinh tế cho tất cả mọi người. Toàn diện, bền vững, công bằng.”

Vào tháng 12 năm 2021 các Thành Viên của Ủy Ban Thần Học Quốc tế của Hội Dòng đã cùng nhau để xác định chủ đề của hội thảo thần học kế tiếp của hội dòng. Các thành viên đã ý thức được điều này; hầu hết mọi nơi trên thế giới, mọi người đang bắt đầu về mô hình kinh tế nào có thể đưa chúng ta tới một tương lai cho tất cả mọi người.

Loại hình kinh tế nào sẽ không phải là một vấn đề, mà là một phần của giải pháp cho những thách đố toàn cầu mà nhân loại chúng ta đang phải đối mặt? Do vậy, chủ đề được xác định là: “Hướng tới một nền kinh tế cho tất cả mọi người: Toàn diện, bền vững và công bằng”.

Các thành viên của Ủy Ban cho rằng đây sẽ mà một đề tài thích hợp cho nhà dòng chúng con, có Cha Dehon, Đấng sáng lập dòng trong thời đại của Cha để suy nghĩ lại về một nền kinh tế, theo Cha nền kinh tế sẽ là một phần của giải pháp cho các vấn đề xã hội.

Cuộc hội thảo sẽ diễn ra từ thứ hai ngày 08/05 đến thứ năm ngày 11/05/2023 tại Đại học ESIC ở Madrid. Lý do chọn ở Đại học ESIC, bởi vì nơi đây là một hoạt động tông đồ của Dòng Linh Mục Thánh Tâm, Tỉnh Dòng Tây Ban Nha, là một trường Đại học chuyên đào tạo về tiếp thị, kinh tế và một số chuyên ngành liên quan.

Trong ngày đầu tiên, Thứ Hai ngày 08/05, cùng với sự hợp tác của ESIC để chào đón các thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau như: Châu Mỹ La Tinh, Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Âu. Những người tham dự có nền tảng kiến thức đa dạng, nhưng những ý kiến và phát biểu phải xuất phát từ nền tảng thần học, kinh tế học, xã hội học và các linh vực nghiên cứu khác.

Họ sẽ đưa ra ý kiến ​​của họ về loại hình kinh tế nào có khả năng đưa chúng ta tới một tương lai cho hành tinh và nhân loại. Vì vậy, ngày đầu tiên sẽ là một ngày lắng nghe và thảo luận. Ba ngày còn lại sẽ được dành cho các cuộc thảo luận giữa các thành viên của ủy ban thần học lục địa của Hội dòng. Họ sẽ thảo luận vấn đề đã được lắng nghe trong ngày đầu tiên của hội thảo. Họ cũng sẽ thảo luận về những gì họ đã chuẩn bị trước hội thảo, và họ cũng sẽ thảo luận về những hậu quả đối với các thành viên của toàn Hội dòng trên thế giới, theo những ý tưởng và phương diện của một nền kinh tế thích hợp tương lai dành cho tất cả mọi người.

Chuyển ngữ: LM. Đaminh Nguyễn Văn Lương, SCJ

Nguồn: https://www.dehoniani.org/en/theological-seminar-in-madrid-an-invitation-open-to-all/

WhatsApp Image 2023 05 08 at 16.18.22 1 440x300 1

WhatsApp Image 2023 05 08 at 16.18.22 440x300 1

WhatsApp Image 2023 05 08 at 16.18.23 440x300 1

WhatsApp Image 2023 05 08 at 16.18.43 440x300 1

WhatsApp Image 2023 05 08 at 16.18.44 1 440x300 1

WhatsApp Image 2023 05 08 at 16.18.44 440x300 1

WhatsApp Image 2023 05 08 at 16.18.45 440x300 1

WhatsApp Image 2023 05 08 at 16.18.46 440x300 1