Good Friday Celebration: “He loved them to the end” (Jn 13,1)

107 lượt xem Hoạt Động
110420 2 img 1

A special celebration of the Lord’s Passion during the pandemic. We are reminded of Jesus’s suffering and death to save us from sins though He was sinless. It is also a great time to pray for those in difficulties, especially those afflicted with the coronavirus, their families, the doctors, nurses & volunteers who are helping them.
Fr. Joseph Pham is the main celebrant with other SCJ priests concelebrating. In his homily, he speaks about the life of Jesus and challenges us to follow the Lord’s examples of sacrificial love.

“Ngài yêu thương họ đến cùng” (Gn 13,1)

Đây là dịp đặc biệt để cử hành việc suy tôn Thánh Giá trong ngày thứ sáu tuần thánh giữa mùa dịch bệnh. Việc suy tôn Thánh Giá nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa Giêsu đã chịu khổ hình và chết cho tội lỗi của chúng ta trong khi Ngài vô tội. Đây cũng là thời gian quan trọng để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những người gặp khó khăn, nhất là các bệnh nhân, các bác sĩ, y tá và những người tình nguyện đang giúp các bệnh nhân của COVID-19. Cha Giuse Phạm Dũng đã chủ sự buổi suy tôn Thánh giá cùng với các cha trong cộng đoàn. Trong bài giảng, cha chia sẽ về cuộc sống của Chúa Giê su và thách đố cộng đoàn cùng noi gương sống đẹp, sống chân-thiện-mỹ như Thầy Chí Thánh.

Dominic Nguyễn Hữu Lộc, scj.