Happy Easter! Alleluia, Alleluia.

75 lượt xem Hoạt Động
120420 img 10

We are blessed to be able to celebrate Easter Vigil in our small community. The Lord is risen, he wins over death and gives hope for all of us, especially for those affected by the CoronaVirus. Fr. Dominic Lộc is the main celebrant, joined by other SCJ concelebrants. In his homily, he speaks about Jesus brings new life & hope for His disciples. He also asks us to do likewise in the pandemic.

May the Risen Lord shower His blessings on you and keep you safe during the pandemic.

Chúc mừng Phục Sinh! Alleluia, Alleluia.

Chúng ta rất hạnh phúc vì có thể dâng Thánh Lễ Vọng Phục Sinh một cách long trọng. Thiên Chúa đã sống lại, Ngài đã chiến thắng tử thần và đem lại niềm hy vọng lớn nhất cho chúng ta, đặc biệt cho những bệnh nhân của đại dịch. Cha Đaminh Lộc đã chủ sự Thánh Lễ cùng với các cha trong cộng đoàn. Trong bài giảng, cha chia sẽ về Chúa Giêsu mang đến cuộc sống mới & niềm hy vọng cho các Tông Đồ. Ngài cũng muốn chúng ta làm như vậy trong mùa đại dịch Corona.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban ơn & gìn giữ tất cả chúng ta trong suốt mùa dịch bệnh này.

Dominic Nguyễn Hữu Lộc, scj.