Đường Thánh Giá

Đấng đáng kính
Sáng lập Hội Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu
Cha Léon Jean Dehon

 

Đường Thánh Giá
Từ cạnh sườn bị đâm thâu
mở ra con đường đến Trái Tim Chúa Giêsu

Tải tại đây