Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội Dòng các Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

gh3 1

Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của Tổng hội Dòng các Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 27/6. Ngài mời gọi các linh mục quan tâm đến đời sống bí tích, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn.

linhmucthanhtamvn

Vatican News

Dòng các Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu do Đấng Đáng Kính, cha Léon Dehon (1843-1925), người Pháp sáng lập năm 1877, với mục đích phổ biến lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và linh đạo đền tạ. Hiện nay, các tu sĩ của dòng thi hành sứ vụ linh mục, huấn luyện hàng giáo sĩ và các công tác tông đồ khác, truyền giáo và xã hội, trong tinh thần đền tạ những xúc phạm của nhân loại đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hiện nay dòng có khoảng 2.600 tu sĩ hoạt động tại 455 nhà trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

gh3

Trong buổi gặp gỡ, đi từ khẩu hiệu của Tổng hội: Được kêu gọi để trở nên một trong một thế giới thay đổi. Trước hết Đức Thánh Cha diễn giải “Trở nên một”: Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã khẩn thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho các Tông đồ. Người cầu xin hồng ân hiệp nhất. Điều quan trọng cần phải nhớ: hiệp nhất không phải là công trình của con người, chúng ta không thể tự mình đạt được, nhưng chúng ta phải làm phần của mình cho sự hiệp nhất. Chính Chúa là Đấng quy tụ chúng ta và làm cho chúng ta sinh động.

Đức Thánh Cha nói: “Vì thế, nếu anh em muốn sự hiệp thông lớn lên trong anh em, trong các quyết định của Tổng hội, thì hãy quan tâm đến giá trị của đời sống bí tích, siêng năng lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, tính trung tâm của việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, đặc biệt thờ lạy Thánh Thể. Thờ lạy là một phương thế phát triển cá nhân và tình huynh đệ và cũng là một sự phục vụ Giáo hội”.

Về điểm thứ hai “Để thế gian tin” (Ga 17, 21), Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất có khả năng loan báo Tin Mừng. Đây là mục tiêu đầy thách đố mà các thành viên của Hội dòng cần theo gương đấng sáng lập, bởi vì Đấng Đáng Kính đã hiểu tất cả những điều này.

Tác giả bài viết: Chistosopher Wells