Dòng Linh Mục Thánh Tâm có tân Giám mục!

362953651 664426792379684 354581354169149829 n

362953651 664426792379684 354581354169149829 n

Dehonians News – Vào ngày 19 tháng 7 Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Cha Ronilton Souza de Araújo, SCJ, làm Giám mục của Giáo phận São Raimundo Nonato, bang Piauí, Brazil. Ngài sẽ kế nhiệm đức Giám mục Eduardo Zielski.

Cha Ronilton sinh ngày 23 tháng 3 năm 1967, tại Ituiutaba, tiểu bang Minas Gerais, Brazil. Một thành viên của tỉnh dòng Brazil São Paulo (BSP), cha khấn lần đầu vào ngày 25 tháng 05 năm 1995 và chịu chức linh mục ngày ngày 07 tháng 12 năm 2002. Cha đã từng thi hành sứ vụ tại Giáo xứ và trong công việc đào tạo linh mục trước khi trở thành Bề trên của Miền dòng Brazil Sao Luis năm 2010. Từ năm 2015 – 2021, cha là Bề trên giám tỉnh của tỉnh dòng Brazil hai nhiệm kỳ. Cha được bổ nhiệm làm Giám mục khi đang phục vụ tại giáo xứ ở vùng Amazon.