Dòng Linh Mục Thánh Tâm có Ban Điều Hành mới tại Tổng Tu Nghị lần thứ XXV tại Roma

linhmucthanhtamvn 20

Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu chính thức thông báo Ban Điều Hành mới được bầu trong tổng tu nghị lần thứ XXV,  nhóm họp tại nhà mẹ Roma.

448946705 858086069689946 129988927091233860 n

Cha Carlos Luis sinh năm 1965 ở quần đảo Canary (nướcTây Ban Nha), khấn lần đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 1984, thụ phong Linh Mục vào ngày 14 tháng 9 năm 1990. Cha học Thần học và Triết học tại  Salamanca (nước Tây Ban Nha) và ở Caracas (nước Venezuela). Cha tốt nghiệp cao học về Kinh Thánh tại Học Viện Kinh Thánh Giáo hoàng (Rôma) và lấy bằng Tiến sĩ tại Trường Đại học Gregoriana Giáo hoàng (Roma).

Trong thời gian ở nước Venezuela), Cha là cố vấn của Miền dòng Venezuela. Trong sự nghiệp học vấn của mình, nơi đây Cha dạy Thánh Kinh và cũng là hiệu trưởng của Học Viện Thần học Công Giáo  (ITER, Venezuela) và trưởng khoa Thần học của Đại học Công giáo Andrés Bello (UCAB, Venezuela).

Ngoài ra, Cha cũng đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm quốc tế ở Mỹ Latinh và các nước khác (như Ý, Ấn Độ, Israel, Đức và Hoa Kỳ). Cha là nhà đào tạo tại Nhà Thần học Quốc tế “Juan María de la Cruz” ở Caracas, và đồng hành với những người trẻ bị bỏ rơi ngoài lề xã hội

449052933 860143059484247 598259538271950203 n 2

 Cha. Levi dos Anjos Ferreira (52 tuổi) sinh ra ở Brazil vào ngày 8 tháng 5 năm 1972; khấn lần đầu vào ngày 25 tháng 2 năm 1994, khấn trọn đời vào ngày 23 tháng 2 năm 2002 và được thụ phong linh mục vào ngày 14 tháng 12 năm 2002. Cha Levi từng là nhà truyền giáo ở Đức trong vai trò tuyên úy trường học, và gần đây Cha đã phục vụ Nhà Dòng với chức vụ là Tổng Cố Vấn từ năm 2018 đến năm 2024;

449159512 860143082817578 1804220225003712948 n 1

Cha. Charles Aime Koudjou (48 tuổi) sinh tại Cameroun ngày 5 tháng 7 năm 1975; khấn lần đầu ngày 12 tháng 8 năm 2000, khấn trọn đời ngày 12 tháng 8 năm 2005 và được thụ phong linh mục ngày 29 tháng 3 năm 2008. Tại đất nước nhà, Cha. Charles là một nhà đào tạo, trước khi được gọi đến Rome để làm Tổng Cố vấn trong bốn năm qua.

449050384 860143086150911 5024097294728547675 n 1

Cha. Renzo Brena (67 tuổi) sinh tại Ý vào ngày 28 tháng 9 năm 1956; khấn lần đầu ngày 29 tháng 9 năm 1976, khấn trọn đời ngày 24 tháng 11 năm 1979 và được thụ phong linh mục ngày 19 tháng 9 năm 1981. Cha Renzo là bề trên hiện tại của Tỉnh dòng  Bắc Ý (ITS).

448925139 860255519473001 3134503783923492713 n 1

Cha. Agustinus Guntoro (50 tuổi), sinh tại Indonesia ngày 28/8/1973; khấn lần đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 1996, khấn lần cuối vào ngày 1 tháng 8 năm 2001; được thụ phong Linh mục vào ngày 2 tháng 10 năm 2003. Trong những năm qua, Cha. Agustinus là thành viên của cộng đoàn truyên giáo tại Trung Quốc.

448924371 860255509473002 7513211498299879861 n 1

Cha. Willyans Prado Rapozo (41 tuổi), sinh tại Brazil ngày 19/7/1982; khấn lần đầu ngày 2 tháng 2 năm 2002, khấn lần cuối ngày 31 tháng 1 năm 2009; được thụ phong linh mục vào ngày 5 tháng 12 năm 2009. Cha Willyans là cha sở của Giáo xứ St. Helen ở Toronto và là cố vấn của Miền dòng Canada.

Chúng ta cầu nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu hướng dẫn các Cha trong sứ vụ mới và xin Mẹ Maria gìn giữ và đồng hành  cùng các ngài.

Nguồn: https://www.dehoniani.org/