VIDEO: THÁNH LỄ LÀM PHÉP NGUYỆN ĐƯỜNG VÀ CUNG HIẾN BÀN THỜ
DÒNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 02-12-2019