Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu: Ngày thứ tư Công Nghị (11/09/2023)

419 lượt xem Hội Dòng
DSC09505
DSC09505 scaled
Cha Tổng Quyền, Carlos Luis, SCJ

Công nghị của Miền Dòng Linh Mục Thánh Tâm đã bước sang ngày thứ tư. Các thành viên của Công nghị vẫn đang tiếp tục làm việc một cách rất hăng say. Trong ngày làm việc hôm nay Công Nghị đã tập chung về những kế hoạch dài hạn trong 6 năm tới. Những chủ đề được tập chung như: đường hướng đào tạo của Miền dòng, giáo dục của các trẻ em nghèo ở vùng ngoại biên; Cộng tác truyền giáo với các tỉnh Dòng thế giới…

Bên cạnh đó, Công nghị cũng thảo luận một số câu hỏi để chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị toàn Dòng tại Roma năm 2024

Nhưng thường lệ,ngày làm việc của Công Nghị được kết thúc bằng Thánh lễ Tạ ơn. Cha Tổng quyền chủ tế Thánh lễ và giảng lễ. Trong bài giảng của Cha Tổng Quyền, ngài nhấn mạnh đến tinh thần của Cha Dehon, Đấng sáng lập dòng và linh đạo của Hội dòng. Từ đó Ngài mời gọi các thành viên trong Miền Dòng đi theo bước chân của Đấng sáng lập.

Ban truyền thông Miền Dòng

Một số hình ảnh trong Công Nghị

DSC08945 scaled DSC08964 scaled DSC09043 scaled DSC09060 scaled DSC09070 scaled DSC09109 scaled DSC09159 scaled DSC09176 scaled DSC09252 scaled DSC09334 scaled DSC09441 scaled DSC09443 scaled DSC09471 scaled DSC09505 scaled DSC09527 1 scaled DSC09527 scaled DSC09535 1 scaled DSC09535 scaled DSC09581 scaled DSC09591 scaled DSC09638 scaled DSC09721 scaled DSC09759 scaled DSC09764 scaled DSC09771 scaled DSC09780 scaled DSC09786 scaled