DÒNG LINH MỤC THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

PRIESTS OF THE SACRED HEART

DÒNG LINH MỤC THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Cơ sở chính

Cộng Đoàn Thánh Tâm (Sacred Heart Community)
Địa chỉ: 686/16. QL.13, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, HCM 70000, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 2873 044 566
Email: scjviet@gmail.com
Facebook: Dehonians Viet
Website: linhmucthanhtamvn.com

Cha bề trên cộng đoàn: Đaminh Nguyễn Hữu Lộc, scj
Điện thoại: 0797 313 678
Email: domloc@gmail.com

Cơ sở 2

Cộng Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm (Immaculate Heart of Mary)
Địa chỉ: 108B Ấp Hưng Thọ, P. Hưng Định, Tp. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
Cha bề trên cộng đoàn: PX. Trần Đức Thái, scj
Điện thoại: 084 557 0163
Email: francisthaitranscj@gmail.com

Cơ sở 3

Cộng Đoàn Thánh Giuse (St. Joseph Community)
Địa chỉ: 7/15 Đường số 2, Vĩnh Phú, Tp. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Cha bề trên cộng đoàn: Fr. Dominic Nguyễn Văn Lương, scj
Điện thoại: 032 745 8580
Email: domluongscj081@gmail.com

Dòng Linh Mục Thánh Tâm. Miền Dòng Việt Nam