Chúa nhật 33 thường niên năm C: Sống cuộc đời này cách xứng hợp để chuẩn bị cho cuộc đời sau

chua nhat 33 thuong nien nam c

Cuộc đời người tín hữu có thể ví như một cuộc thi cử. Đối với những học sinh không chuẩn bị hay chưa chuẩn bị đủ, họ sẽ lo lắng đứng ngồi không yên vì ngày thi là ngày phơi bày những lười biếng, ham chơi và cúp học của họ; nhưng đối với những học sinh chăm chỉ, họ mong ngày thi tới để họ có cơ hội chứng tỏ sự hiểu biết và tập luyện lâu năm, để đạt được thành quả mà họ hằng mong đợi. Người tín hữu cần tránh hai thái cực: hoặc chỉ biết lo lắng đời sau hoặc chỉ biết hưởng thụ đời này. Một cách sống đúng đắn là sống cuộc đời này cách xứng hợp để chuẩn bị cho đời sau; một người sẽ không đạt đích đời sau nếu không bắt đầu chuẩn bị ngay từ đời này.

chua nhat 33 thuong nien nam c

Bài đọcMal 3:19-20a; 2 Thes 3:7-12; Lk 21:5-19.

1/ Bài đọc I19 Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng – ĐỨC CHÚA các đạo binh phán – không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.

20 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.

2/ Bài đọc II7 Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật.

8 Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. 9 Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. 10 Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn! 11 Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào.

12 Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân.

3/ Phúc Âm5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:

6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”

7 Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? “

8 Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ.

9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”.

10 Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.

11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.

13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.

14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.

15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.

16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.

17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.

19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sống cuộc đời này cách xứng hợp để chuẩn bị cho cuộc đời sau.

Cuộc đời người tín hữu có thể ví như một cuộc thi cử. Đối với những học sinh không chuẩn bị hay chưa chuẩn bị đủ, họ sẽ lo lắng đứng ngồi không yên vì ngày thi là ngày phơi bày những lười biếng, ham chơi và cúp học của họ; nhưng đối với những học sinh chăm chỉ, họ mong ngày thi tới để họ có cơ hội chứng tỏ sự hiểu biết và tập luyện lâu năm, để đạt được thành quả mà họ hằng mong đợi. Người tín hữu cần tránh hai thái cực: hoặc chỉ biết lo lắng đời sau hoặc chỉ biết hưởng thụ đời này. Một cách sống đúng đắn là sống cuộc đời này cách xứng hợp để chuẩn bị cho đời sau; một người sẽ không đạt đích đời sau nếu không bắt đầu chuẩn bị ngay từ đời này.

Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc dẫn chứng con người phải biết sống trọn vẹn cuộc đời này, nhưng vẫn không quên chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Trong bài đọc I, ngôn sứ Malachi cho biết trước số phận của những người không biết chuẩn bị, họ sẽ bị thiêu rụi như rơm trong hỏa lò; nhưng đối với những người biết chuẩn bị, họ sẽ nhìn thấy mặt trời công chính mọc lên mang theo những tia sáng chữa lành bệnh. Trong bài đọc II, thánh Phaolô khuyên các tín hữu Thessalonica bắt chước ngài cố gắng làm việc hết mình để xây dựng bản thân, gia đình và giáo hội; chứ đừng lười biếng, hốt hoảng hay loan những tin đồn về Ngày Quang Lâm. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cho biết những hiện tượng lạ trên trời và dưới đất sẽ xảy ra trước khi Ngày Phán Xét tới; nhưng đối với những người luôn cố gắng làm việc và vững tin, họ chẳng cần phải sợ hãi gì, vì họ sắp được hưởng ơn cứu độ mà họ đang mong đợi.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi những kẻ kiêu ngạo và những kẻ làm điều gian ác.

Người Do-thái ngay từ thời các ngôn sứ quan niệm họ đang sống giữa 2 thời đại: một thời hiện tại rất xấu xa, không thể chữa trị, và xứng đáng bị tiêu diệt; và một thời tương lai huy hoàng của Thiên Chúa với sự thống trị của người Do-thái. Giữa 2 thời này sẽ có Ngày của Đấng Thiên Sai tới, Ngày mà những sự kinh hoàng trong trời đất sẽ xảy ra. Trong Ngày này, trái đất sẽ bị tiêu hủy và các tội nhân sẽ bị tiêu diệt (x/c Isa 13:9, Joel 2:1-2, Amo 5:18-20, Zep 1:14-18). Các ngôi sao và thái dương hệ sẽ không còn chiếu sáng, trái đất sẽ rung chuyển, và cơn giận của Thiên Chúa sẽ tràn xuống con người (Isa 13:10-13, Joel 2:30-31). Đây có lẽ là những lời tiên đoán cho lần đến thứ hai của Đấng Thiên Sai, chứ không phải lần đến thứ nhất. Lần đến thứ hai sẽ là Ngày Phán Xét để chứng minh sự công bằng của Thiên Chúa.

Ngôn sứ Malachi, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, cũng theo truyền thống này. Ông mô tả Ngày của Đấng Thiên Sai tới sẽ chứng tỏ uy quyền và sự công bằng của Thiên Chúa.

(1) Ngày này sẽ là một kinh hoàng cho ác nhân: “Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng – Đức Chúa các đạo binh phán – không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.”

(2) Nhưng Ngày này sẽ là Ngày chữa bệnh cho những người lành: “Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.”

2/ Bài đọc II: Hãy ở yên mà làm việc để có của nuôi thân.

Trong khi chờ đợi Ngày đến lần thứ hai của Đức Kitô, con người cần có thái độ nào và phải biết chuẩn bị ra sao? Chúa Giêsu dạy các môn đệ: Phải biết chuẩn bị sẵn sàng và cầu nguyện không ngừng. Thánh Phaolô dùng chính gương sáng của mình để khuyên bảo các tín hữu Thessalonica:

(1) Sống kỷ luật: Phaolô vừa chu toàn sứ vụ giảng Tin Mừng vừa tự tay kiếm của ăn bằng nghề chế tạo lều. Ông có thể sống bằng sự trợ giúp của các tín hữu như Chúa Giêsu nói: thợ làm đáng được nuôi ăn; nhưng ông muốn nêu gương cho các tín hữu.

(2) Chăm chỉ làm việc: Nhiều các tín hữu nại cớ Ngày Quang Lâm gần đến để lười biếng, không chịu làm việc; lại còn lợi dụng thời gian để xen vào những chuyện không phải là của mình. Khi con người rảnh rỗi và có nhiều thời gian, đây là tật xấu sẽ xuất hiện đầu tiên. Đối với những người này, Phaolô sửa trị cách nghiêm chỉnh: “Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân.”

3/ Phúc Âm: Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

Ba điều quan trọng chúng ta có thể rút ra từ bài Tin Mừng.

3.1/ Phải biết phân biệt cái chóng qua và những gì sẽ tồn tại muôn đời: Tất cả những huy hoàng của thế gian là tạm bợ, ngay cả sự huy hoàng của Đền Thờ Jerusalem. Nếu khách hành hương đứng từ Đồi Olive nhìn xuống Thành Jerusalem, Đền Thờ và cảnh huy hoàng lộng lẫy của nó là cảnh đầu tiên đập vào mắt khách hành huơng. Ngày nay, tuy Đền Thờ không còn nữa, nhưng vẻ huy hoàng của nó vẫn còn sót lại qua những tảng đá khổng lồ và Bức Tường Than Khóc. Vào thời của Chúa Giêsu, Đền Thờ là niềm kiêu hãnh của người Do-thái; vì thế, không lạ gì khi có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, nhưng Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”

Lời báo trước của Chúa Giêsu về Đền Thờ Giêrusalem đã ứng nghiệm gần 30 năm sau, khi quân đội Rôma phá hủy hòan tòan vào năm 70 AD. Quân đội Rôma đã đem quân vây hãm Thành: dân chúng không còn thực phẩm nên đã phải ăn thịt lẫn nhau để sống, có những người đã phải nhai cả giầy dép cho đỡ đói. Họ san phẳng Thành Giêrusalem đúng như lời Chúa Giêsu tiên báo: “không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Sử gia Josephus ước lượng có khoảng 1,1 triệu người bị chết trong biến cố này.

Một điều quan trọng chúng ta phải học được từ những lời dạy này là cần xây dựng đền thờ tâm hồn hơn là bỏ phí bao công sức và tiền của xây dựng những nhà thờ nguy nga lộng lẫy, để rồi sẽ bị phá hủy hay bán đi khi không còn các tín hữu để xử dụng.

3.2/ Những điềm báo trước Chúa Giêsu cho biết về Ngày Tận Thế.

Con người băn khoăn về thời gian và những điềm báo trước. Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?” Chúa Giêsu chú ý đến việc luôn chuẩn bị sẵn sàng của các tín hữu và tính bất ngờ của Ngày này. Ngài không cho biết bao giờ Ngày Tận Thế sẽ xảy ra, nhưng Ngài liệt kê 2 điều báo trước:

(1) Sẽ có các tiên tri giả và những người đóan mò

– Những người mạo nhận là Chúa Giêsu đến lần thứ hai: Từ khi Chúa Giêsu lên trời tới giờ, nhiều người mạo nhận là tiên tri từ trời sai tới: Mohamed của Hồi Giáo, Smith của Mormon.

– Những người đoán mò Ngày Tận Thế sắp tới: Thời nào cũng có người đoán mò Ngày này; nổi danh hơn cả là ông Nostradamus. Ngày đầu của Năm 2000 được nhiều người tiên đóan là Ngày Tận Thế, và nhiều người đã chuẩn bị cho ngày này; thế mà chúng ta sắp sửa bước qua năm 2023 rồi, mà chưa thấy gì cả. Chúa Giêsu đã đề phòng: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây,” và: “Thời kỳ đã đến gần;” anh em chớ có theo họ.”

(2) Những dấu lạ của đất trời:

– Sẽ có chiến tranh và lọan lạc: “Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi; vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu… Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.” Chiến tranh vẫn xảy ra ở mọi nơi và mọi thời, ngay cả trong thời đại chúng ta. Điều này chỉ xác nhận con người đang ở giữa 2 thời như người Do-thái tin tưởng, chúng ta không thể dựa vào chiến tranh để tiên đóan Ngày Thiên Chúa gần đến.

– Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém: Những trận động đất lớn vẫn xảy ra ở mọi nơi và mọi thời; gần chúng ta nhất là trận động đất ở Sichuan, Trung Quốc, 2008, đã cất đi gần 70,000 người. Ngòai ra, các thiên tai như sóng thần, lũ lụt, dịch gà, dịch bò điên, hạn hán là những lý do làm mất mùa, gây đói khát, vẫn xảy ra hàng năm.

– Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện: Đây có lẽ là điềm báo rõ hơn cả vì từ thời Chúa Giêsu về trời đến nay, con người chưa bao giờ được chứng kiến những điềm lạ lớn lao từ trời như các tiên tri loan báo như: mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao trong thái dương hệ không còn chiếu sáng. Khi tất cả các điềm lạ trên xảy ra, Ngày Tận Thế sau cùng mới tới.

3.3/ Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.

(1) Chịu đựng gian khổ để làm chứng cho Chúa: Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về những gian khổ sắp xảy đến cho họ: “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” Ngài nói rõ ràng: Gian khổ xảy ra là cơ hội ngàn vàng để các môn đệ có cơ hội làm chứng cho Ngài. Nhường bước trước gian khổ là mất cơ hội làm chứng cho Thiên Chúa.

(2) Đừng lo lắng phải đối phó thế nào: Các môn đệ không chiến đấu một mình, nhưng Chúa Giêsu sẽ cùng họ chiến đấu: “Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” Khi một người biết có một quyền lực mạnh hơn quyền lực của địch thù giúp họ, họ sẽ không còn sợ hãi và tự tin hơn trong việc chống cự lại. Thánh Phaolô có kinh nghiệm này khi ngài nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.”

(3) Bảo đảm sẽ chiến thắng: Không có một quyền lực nào của thế gian có thể thắng nổi quyền lực của Thiên Chúa. Quyền lực thế gian chỉ có hiệu quả tạm thời vì Thiên Chúa cho phép xảy ra; nhưng một khi Thiên Chúa quyết định rút lại, không một quyền lực nào có thể chống lại được. Chúa Giêsu bảo đảm điều này với các môn đệ, mặc dù các ông sẽ phải chiến đấu, “nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta không bị ngạc nhiên về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai vì các ngôn sứ của Cựu Ước, chính Đức Kitô, và các thánh ký của Tân Ước đã nói rõ về Ngày này.

– Cách chuẩn bị cho Ngày Đức Kitô đến là luôn chuẩn bị sẵn sàng, cầu nguyện, và chăm chỉ chu toàn bổn phận.

– Hãy mở trí để học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước và lời khuyên của họ: Hãy sống như thế giới này sắp qua đi và biết quí trọng những giá trị vĩnh cửu hơn.

Nguồn: https://loi-nhap-the.com/ch-nht-33-thng-nienc/