“ANH EM HÃY RA ĐI…”
(Lc 10, 3)

69 lượt xem Hoạt Động
040919 2 img 22

Hình ảnh Đức Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng được thánh sử Luca diễn tả rõ nét ngay từ những trang đầu của chương 10. Sau một thời gian các môn đệ đi theo Thầy Giêsu được Ngài dạy dỗ và sai đi “giảng dạy điều mà các ông tin và thi hành điều các ông dạy”.

Tiếp nối lời sai đi của Thầy Chí Thánh Giêsu, hôm nay thứ bảy ngày 01/06/2019, chúng con đã được Cha Bề trên Francis Xavier Trần Anh Vũ và Mẹ miền Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Việt Nam sai đến tham dự khóa học tiếng anh do ban điều hành chương trình ECS thuộc tỉnh Dòng Mỹ tổ chức. Đây là dịp để mỗi người anh em chúng con không chỉ học hỏi trao dồi về mặt kiến thức, văn hóa, xã hội, con người Mỹ mà còn là cơ hội giúp chúng con sống và biểu lộ đức tin của mình ngay trên một đất nước văn minh này.

Vì tình thương, Cha Giám Tỉnh, quý Cha, quý Thầy tỉnh Dòng Mỹ và quý thầy cô giáo đã không ngừng yêu thương, quan tâm, nâng đỡ và tạo mọi điều kiện để chúng con có cơ hội được học tập và trao dồi một cách tốt nhất trong mùa hè này. Đồng thời, chúng con cũng được quý vị ân nhân và mọi người đón tiếp một cách thân tình, cởi mở.

Mong rằng qua khóa học tiếng anh tại tỉnh Dòng Mỹ này sẽ phần nào giúp chúng con trở thành những người môn đệ tốt lành, thánh thiện và sinh nhiều hoa trái trên con đường ơn gọi. Sau cùng, chúng con nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban muôn hồng ân xuống trên tỉnh Dòng Mỹ và quý vị.

Paul Do