Thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ mới

192 lượt xem Hội Dòng
DSC04458

Vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 02 năm 2023, Cha Vinh Sơn Bùi Nguyễn Duy (Henry) SCJ sau khi cha về quê hương giáo xứ Phước lâm, Giáo phận Bà rịa dâng Thánh lễ tạ ơn, Cha về thăm Miền dòng Việt nam cùng với ông Bà cố và dâng Thánh lễ tạ ơn. Trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha, quý Thầy trong miền dòng và một số khách mời.

Trong Thánh lễ này, Miền dòng cũng hợp ý để cầu nguyện cho hai Cha chuyển giao sứ vụ mới: Cha Giuse Quang Trần, SCJ sẽ làm bề trên nhà tập cộng đoàn Lái Thiêu và Cha Inhaxio Nguyễn Văn Đăng, SCj sẽ về làm Cha phó Giáo xứ Minh Hưng, Giáo hạt Bình long, Giáo phận Phú cường.

Cha Herry chủ sự Thánh lễ, Cha dâng Thánh lễ với tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho Miền dòng Việt nam. Trong phần chia sẻ Lời chúa, Cha I-Nha- Xi- o Nguyễn Văn Đăng đã khơi lên câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi các Môn đệ “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh”. Hỏi câu hỏi này, Chúa Giêsu biết lòng các ông đang suy nghĩ gì, các ông chỉ suy nghĩ về chuyện bánh để ăn, mà các ông không nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho các ông. Điều này Cha đã đưa ra một bài học cho cha cũng như cộng đoàn là “chúng ta theo Chúa không phải chỉ dựa vào những chiếc bánh mà thôi mà chúng ta phải kết hợp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, bằng tình yêu đối với Ngài và với tha nhân. Cuối bài giảng, cha cảm thấy hạnh phúc trong sứ vụ mới và cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho Cha.

Trước khi kết thúc Thánh lễ Cha Bề Trên Miền Dòng có đôi lời chúc mừng Cha mới và ông bà cô của Cha, sau đó Cha mời cộng đoàn ở lại chia sẻ niềm vui huynh đệ tại cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Cha mới và cầu nguyện cho quý Cha bắt đầu sứ vụ mới của Miền dòng.

Ban Truyền Thông

Miền Dòng

DSC04375

DSC04458

DSC04494

DSC04435

DSC04406

DSC04409

DSC04512